search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON


WaterForum Vakblad voor de Watersector


Uitgever AcquiMedia


Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht T +31 (0)184 - 48 10 40 E info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop Henno Ploeg


henno@waterforum.net T +31 (0)184 - 48 10 46


Hoofdredactie Jac van Tuijn redactie@waterforum.net


Eindredactie Jeroen Bezem


Redacteuren Arjan Veering, Esther Rasenberg, Annemarie Geleijnse, Pieter van den Brand, Olav Lammers, Adriaan van Hooijdonk en Jaap Groot


Concept en vormgeving Blind Angle en D’sign Rotterdam


Abonnementenadministratie Waterforum Magazine wordt op aanvraag en tegen betaling van abonnementsgeld (€ 49,95 ex. BTW) toegestuurd aan relevante doelgroepen. Aanvraag en/of mutaties via info@waterforum.net


Disclaimer


AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, hoofdredactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright


AcquiMedia 2016 Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgevere. Gehele of gedeeltelijk overname van artikelen uit WaterForum is slechts toegestaan met bron- vermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.


WaterForum als crossmediaal platform WaterForum biedt een platform waarbij meerdere media- vormen (magazine, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.waterforum.net


Verder in dit nummer ook aandacht voor een veelbeloven- de high tech oplossing waar de waterschappen niet zo goed raad mee weten. Om nog meer biogas te kunnen halen uit hun zuiveringsslib, hebben enkele waterschappen op hun rwzi een thermische drukhydrolyse-installatie laten bouwen. Maar dat zijn zeer geavanceerde procestechnologieën die je niet zo maar even snel kunt toepassen. De wisselende samenstelling van het slib geeft de nodige hoofdbrekens.


Veel leesplezier.


Jac van Tuijn Hoofdredacteur Waterforum Magazine


WATERFORUM JANUARI 2017 5


De verkiezingskoorts is zelfs in deze nieuwe editie van Water- Forum terug te vinden. In dit nummer kijken we met minister Melanie Schultz van Haegen terug op de hoogtepunten en dieptepunten in de tien jaar dat ze verantwoordelijk is ge- weest voor het nationale waterbeleid. Ze heeft nog maar een maand te gaan. Na de verkiezingen wordt het kabinet Rutte II demissionair en Schultz heeft aangekondigd de politiek te gaan verlaten. Het werden vooral hoogtepunten, zoals de in- voering van de Deltawet en onlangs nog de nieuwe watervei- ligheidsnormen. Met Ruimte voor de Rivier heeft ze altijd een speciale band gehad. De dieptepunten waren in haar ogen de dossiers die niet snel genoeg zijn gegaan, zoals dat van de waterkwaliteit.


In het thema Stedelijk waterbeheer zoomen we in op drie grote steden: Amsterdam, Rotterdam en Kopenhagen. We kunnen natuurlijk wel blijven zeggen dat Amsterdam en Rotterdam zo goed bezig zijn met het opvangen van regen- water om daarmee het riool te ontlasten bij een extreme regenbui. In Kopenhagen stonden de straten na een wolk- breuk in de zomer van 2011 helemaal blank en was er voor 7 miljard euro schade. Binnen een jaar lag er een Cloud- burst-plan klaar en de Denen hebben dit voortvarend op- gepakt. Hun waterprojecten doen niet onder voor die in Amsterdam en Rotterdam. Lees de interviews met de be- trokken wethouders en directeur.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com