search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WATERBOUW Breukstenen nooddam in Maas


Rijkswaterstaat heeft in twee weken tijd achter de zwaar beschadigde stuw op de Maas bij Grave een tijdelijke breuksteendam aangelegd. Door de dam is het weer mogelijk om het Maaswater in het pand tussen Sambeek en Grave te stuwen en is de scheepsvaart hervat. Inmiddels is ook een begin gemaakt met het defi nitief herstel van de stuw.


In dichte mist voer de benzeentanker dwars door de stuw heen en ram- de vijf jukken waar de ophaalbare schuiven in hangen. Drie jukken zijn dermate beschadigd dat zij helemaal vervangen moeten worden. Twee juk- ken worden hersteld.


Na een zorgvuldige afweging van alle opties, koos Rijkswaterstaat voor de aanleg van een breuksteendam ach- ter de beschadigde steun. Daarvoor is eerst de stuwvloer verstevigd en vergroot en daarop zijn de eerste breukstenen aangebracht.


De laatste meter breuksteen is apart bovenop de dam aangebracht. Deze top is relatief eenvoudig te verwijde- ren in geval van een hoogwatergolf en daarmee kan bovenstroomse opstuwing worden voorkomen. Het defi nitieve herstel van de beschadig- de stuw kan nog een half jaar duren, daarom houdt Rijkswaterstaat reke- ning met zo’n golf. Rijkswaterstaat kan zo’n golf 48 uur van te voren zien aankomen en kan die uren gebrui- ken om de top te verwijderen. Als de hoogwatergolf voorbij is, kan de top weer snel worden aangebracht.


32 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com