search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
STEDELIJK WATERBEHEER Stedelijk waterbeheer


Supersterk beton voor drijvende cruiseterminal Het Nederlandse ingenieurs- en constructiebureau FDN heeft een 350 meter lange, drijven- de, betonnen cruiseterminal ontworpen voor het Britse Isle of Man. Het gevaarte wordt 12 meter hoog en 25 meter breed en bevat allerlei voorzieningen, zoals een parkeergarage voor zeshonderd auto’s, wegen, kantoren, aankomst- en vertrekhallen. De havenautoriteiten en het bestuur van Isle of Man zijn enthousiast over de drijvende terminal en besluiten naar ver- wachting dit jaar over te gaan tot de bouw. Daarmee kan het eiland het aantal toeristen dat via cruiseschepen aan wal komt, vertienvoudigen. Die passagiers kunnen dankzij de drijvende terminal meteen vanaf de loopplank in de bus stappen. Voor UHSB-bruggen in Rotterdam en Eindhoven ontving het bureau diverse nationale en internationale awards. In 2015 testte FDN dit ‘sterkste beton ter wereld’ door een 35 ton zware truck over een 45 millimeter dikke betonplaat te laten rijden.


Meer informatie: FDN Group, Amsterdam, www.fdngroup.nl


Trifl ex coating voor rioolgemaal Het rioolgemaal Delft heeft een grondige renovatie onder- gaan. Om rioolverstoppingen te voorkomen en de levensduur te verlengen, heeft Hoogheemraadschap Delfl and een speci- ale 1-componentencoating van Trifl ex laten aanbrengen. De coating is in hoge mate resistent voor waterstofsulfi de (H2S) en zwavelzuur (H2SO4), chemische stoffen die in de kelder vrij spel hebben. Trifl ex heeft voor applicatie diverse hecht- proeven uitgevoerd. Uiteindelijk is de coating door middel van een spuitapplicatie aangebracht op een vochtige ondergrond. De oude coating was hard en gevoelig voor scheuringen bij botsingen met rioolvreemde objecten. De 1-componenten- coating heeft die nadelen niet.


Geen water op straat, geen kolk in beeld In een waterpasserende straat worden als extra veiligheid soms toch nog kolken geplaatst. Hierdoor stroomt meer hemelwater in het riool dan was bedoeld. Drainvast heeft daarom een kolk ontwikkeld die alleen bij een bepaald maxi- mum waterpeil in de waterbufferende fundering - dus enkel in geval van zeer extreme neerslag - in werking treedt: de Aquaway Drainstop. Bij het bereiken van het maximum wa- terpeil stroomt het water via twee bochten rustig de kolk in en stroomt dan via de uitvoerleiding uit naar open water of een overstortput van het riool. Doordat het water rustig de put inkomt, zal er geen vervuiling in de kolk ontstaan. De Aquaway® Drainstop vergt geen onderhoud en zorgt voor een rustig straat- beeld. De kolk is verkrijgbaar bij Drainvast en Struyk Verwo Aqua.


Meer informatie: Trifl ex, Zwolle, www.trifl ex.nl


Bijzondere roosterdesigns Intercodam Infra


biedt


Meer informatie: Drainvast, Klein Zundert, www.drainvast.nl


URBAN-I, de eerste zelfdragende roostergoot met designrooster


Urban-I in drie versies aan. Elke versie is verkrijgbaar in 140 RAL-kleuren. Het ontwerp van de Urban-I is volledig afgestemd op de moderne eisen ten aanzien van inrichting van de openba- re ruimte. Naast het reeds bestaande Vibration design, is de collectie nu uitgebreid met drie nieuwe ontwerpen, geïnspireerd op de stedelijke dynamiek: het speelse design van de Meteor, de golvende ronde vormen van de Écume en het dynamische lijnenspel van de Wakamé. De Urban-I is gemaakt van 100 procent gerecycled gietijzer en beton en garandeert zeer hoge technische kwaliteit en duurzaamheid. Dankzij het geïntegreerde, zelfdragende I-type systeem is de URBAN-I eenvoudig en snel te plaatsen, waardoor kan worden bespaard op kostbare installatiematerialen.


Meer informatie: Intercodam Infra, Almere, www.intercodaminfra.com 26 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com