search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INHOUDSOPGAVE


Minister Schultz: extreem waterproof


Nog één maand te gaan als minister. Tien jaar had Melanie Schultz van Haegen de portefeuille water, eerst als staatssecretaris, later als minister. Wat zijn haar belangrijkste politieke wapenfeiten en hoe kijkt ze erop terug? Een interview met een minister die in waterbestuurlijk Nederland op handen wordt gedragen.


Klaar voor de grote wolkbreuk!


Amsterdam en Rotterdam scoren goed op de internationale stedenlijsten als het gaat om stedelijk waterbeheer. Kopenhagen is hun directe belager. Een drieluik over wereldsteden die het water van vijand tot kans maken. Water als aanjager van innovatie en van een mooiere, leefbare stad.


Kraken zuiveringsslib blijkt lastig


De weerbarstige praktijk van het kraken van zuiveringslib. Technologieleveranciers van thermische drukhydrolyse beloven waterschappen gouden bergen. De eerste installaties in Nederland zijn opgestart, maar de wisselende samenstelling van het zuiveringsslib blijft de watertechnologen uitdagen.


12


Toekomstige waterbeheerder:


strategisch accountmanager


In 2019 treedt de Omgevingswet in werking en de eerste pilots leveren uiteenlopende reacties op. De nieuwe wet vraagt om een meedenkende overheid. Het lijkt erop dat de waterbeheerder zich zal moeten gaan scholen als strategisch accountmanager.


Warmte-koude uit waterleidingen


Door het succes van het klimaatakkoord van Parijs zijn fossiele brandstoffen helemaal ‘uit’. Drinkwaterbedrijven hebben met duurzame warmte en koude uit hun waterleidingen een interessante troef in handen. De eerste bescheiden CO2


-winst is al binnen.


17


Nieuwe beoordeling primaire keringen


Op 1 januari is de nieuwe risiconormering voor de primaire waterkeringen in werking getreden. Uit de ervaring bij het beoordelen van twee dijken blijkt dat er specialistische en lokale kennis nodig is om de faalkans goed te kunnen beoordelen.


28


34


Verder in dit nummer Actueel & agenda


Column: Doe eens gek, man 6 11


38


Mens in Beeld: Henk Lansink Bedrijvenregister


42


44 46


WATERFORUM JANUARI 2017


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com