search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WATERBEHEER STEDELIJK


Klaar voor de grote wolkbreuk! Hoe drie grote Europese steden het droog houden


door Annemarie Geleijnse


Wie is het beste voorbereid op de een extreme wolkbreuk: Amsterdam, Rotterdam of misschien toch Kopenhagen? Het hangt ervan af welke ranglijst je erbij pakt; de Sustainable Cities Water Index of de City Blueprint. Op beide lijstjes moeten de twee Nederlandse steden Kopenhagen tussen zich dulden. Een drieluik over Europese steden die het water van vijand tot kans maken. Water als aanjager van innovatie en van een mooiere, leefbare stad.


Ze staan regelmatig in het nieuws als toonaangevend op het gebied van klimaatadaptatie: Amsterdam, Rotterdam en Kopen hagen. Vooral Amsterdam en Rotterdam zijn interes- sant, want wie doet het nu beter 010 of 020? De rivaliteit is groot tussen de twee steden en beide zijn heel erg bezig met het voorkomen van wateroverlast. Kopenhagen staat er heel anders in. De Deense hoofdstad kreeg in juli 2011 een ex- treme wolkbreuk voor de kiezen waardoor veel straten blank stonden en veel huizen onderliepen. De schade bedroeg 1 miljard euro en de stad tuigde een klimaatadaptatiebeleid om herhaling van die misstand te voorkomen.


Leefbaarheid Waar Kopenhagen dus reactief bezig is, werken Amsterdam en Rotterdam toch vooral proactief. Met zijn leegstaande ha- vens en herinrichting van kades lijkt Rotterdam wat meer op Kopenhagen. Beide steden hebben meer ruimte om hun stad opnieuw in te richten en daarin de waterberging op een vernieuwende manier te accommoderen. Amsterdam is veel compacter en heeft veel minder open ruimten voor dergelij- ke oplossingen. Rode draad in alle drie de steden is dat ze vernieuwend bezig zijn met het ‘ophouden’ van het regen- water in de openbare ruimte en het leefbaar houden van hun steden.


Amsterdam versus Rotterdam


Een onderlinge vergelijking tussen de steden gaat natuur- lijk nooit helemaal op. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hun posities


op de ranglijst van de Sustainable Cities Water Index en de City Blueprint. In de 010-020 rivaliteit zal Rotterdam zich als kust-rivierstad dus vooral richten op de eerste plaats op de Sustainable Cities Water Index. En Amsterdam op de eerste plaats op de ranglijst van de City Blueprint die zich ook heel sterk richt op de circulaire economie.


Wereldranglijsten stedelijk waterbeheer Sustainable Cities Water Index (*)


1. Rotterdam (85,5%) 2. Kopenhagen (85,4%) 3. Amsterdam (83,9%)


City Blueprint (**) 1. Amsterdam (8,3) 2. Kopenhagen (7,1) 3. Rotterdam (6,6


(*) Bron: Sustainable Cities Water Index, Arcadis, 2016 (**) Bron: Cities Blueprint


In deze editie met als thema Stedelijk Waterbeheer komen de drie steden apart aan de orde, inclusief een kort interview met de betrokken wethouders en directeur.


Als vergelijkende beoordeling is gekozen voor de score van de City Blueprint omdat die aan de hand van spindiagram- men de zwakke en sterke deelaspecten snel inzichtelijk maakt. Daarbij moet worden opgemerkt dat de ranking zich niet alleen richt op het voorkomen van wateroverlast, maar ook op de waterkwaliteit en het hergebruik van reststromen uit de waterbehandeling.


WATERFORUM NOVEMBER 2016 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com