search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN


Doe eens gek, man


Column Jac van Tuijn


Weet u al op wie u gaat stemmen? Ik stem altijd op een partij, niet op een persoon. Na het lezen van het Brundtland-rapport in 1987 over onze nalatenschap van een leefbare aarde voor onze kinderen, geef ik altijd de voorkeur aan een milieupartij. En als journalist geef ik natuurlijk graag steun aan een opposi- tiepartij die de macht controleert. Het zal u niet verbazen dat ik een heel trouwe stemmer ben op GroenLinks. Maar politieke kleuren zijn verdwenen, oppositiepartijen zijn mee gaan rege- ren en het shoppen met standpunten om zwevende kiezers binnen te halen, is hoofdzaak geworden. Inmiddels mogen ze mij ook rekenen tot het groeiende leger van zwevende kie- zers. Zo vanzelfsprekend is mijn politieke voorkeur niet meer.


Meer democratie Daarom keek ik met grote interesse naar een document dat onlangs op de redactie van WaterForum voorbij kwam met alle ‘water’-paragrafen uit de verkiezingsprogramma’s. Het viel me direct op dat D66 en VVD niet meer reppen over het opheffen van waterschappen. De VVD schrijft zelfs expliciet de water- schappen en hun bestuurders als de belangrijkste troef te zien in de permanente strijd tegen het water. Ook D66 is om. Haar verkiezingsprogramma van 2012 stond nog een bestuurlijke revolutie voor, waarbij de waterschappen, samen met de provincies, zouden opgaan in nieuwe landsdelen. Niets meer hierover in het nieuwe D66-verkiezingsprogramma. Wel willen VVD en D66 het democratische gehalte van de waterschap- pen vergroten. Beide partijen willen afschaffi ng van de vaste bestuursleden - de geborgen zetels - en ze vinden dat alle leden verkiesbaar moeten worden. Anders dan de SGP, die de geborgen zetels wil handhaven voor boeren en natuur- organisaties. Ik kan me wel vinden in die ideeën van D66 en VVD, maar is dat HET standpunt dat mij als zwevende kiezer kan binnenhalen? Laat we nog eens verder kijken in de ver- kiezingsprogramma’s.


Combineren van doelen


Zowel D66 als de PvdA wil dat de opgave voor waterveiligheid wordt verbonden met natuurontwikkeling, recreatie en land- schapsbeheer, zodat er met één investering meerdere doelen worden bereikt. D66 gaat hierin het verst en stelt dat de inzet van het Deltafonds hierop gericht moet zijn. De SGP gaat hier wel in mee, maar stelt heel expliciet dat het combineren van doelen niet ten koste mag gaan van het Deltafonds. Bescher- ming tegen het water is topprioriteit. Veiligheid voorop dus, zo schrijft de SGP in haar verkiezingsprogramma.


Jac van Tuijn is hoofdredacteur en mede-oprichter van WaterForum. Hij werkt als freelance journalist met name op het gebied van (internationaal) watermanagement.


De voor mij meest opmerkelijke passage lees ik in het PvdA- programma. Die wil microplastics in cosmetica en wasmidde- len verbieden en verplichte waterfi lters tegen vervuiling door medicijnen bij ziekenhuizen.


Anti-Europees sentiment


Dat standpunt raakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en brengt mij direct bij de Europese Unie. Nederland heeft groot belang bij een goede Europese waterregelgeving en onze waterregelgeving is niet voor niets helemaal gebouwd op de Europese Kaderrichtlijn Water. De verkiezingsretoriek van nationalisten en populisten dringen de Europese Unie steeds verder in het nauw. Het zwart maken van de Europese unie levert hen stemmen op. Na het brute ‘Europa-bashen’ in drie verkiezingscampagnes - naast Nederland, ook in Frankrijk en Duitsland - mag je niet meer verwachten dat er in Brussel nog heel serieus gewerkt kan worden aan de verbetering van de Europese waterregelgeving.


Voor de Britten ligt dat anders. Die gaan hun oude water- regelgeving weer uit de kast halen en krijgen zelf weer zeggen- schap over de waterkwaliteit. Misschien is dit ook voor Nederland een idee als de drie verkiezingscampagnes dit jaar de Europese Unie nog verder uithollen? Maar Engeland ligt op een eiland, wij aan het einde van drie grote ‘Europese’ rivieren. Dat is een heel groot verschil!


Ik zal de verkiezingsstrijd in Nederland met grote interesse blijven volgen en kijken welke politieke partijen constructief blijven meedenken over een beter functionerende Europese Unie. Of dat voor mij de doorslag gaat geven, weet ik nog niet. Misschien doe ik wel eens gek en stem ik op een per- soon. Als GroenLinks-stemmer ben ik natuurlijk heel erg ge- charmeerd van Jesse Klaver. Oké, hij is heel jong, maar ik gun hem de kans van harte.


Meer columns van Jac van Tuijn www.waterforum.net/jacvantuijn


WATERFORUM JANUARI 2017


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com