search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
STEEK EEN KAARSJE OP


In het televisieprogramma ‘Voor wie steek jij een kaarsje op?’ houdt KRO-NCRV de herinnering aan overleden dierbaren levend. In een speciale editie van het program- ma op tweede Pinksterdag werden de slachtoffers van de coronacrisis herdacht. KBO-PCOB ondersteunt deze actie. We willen elkaar graag troosten in deze bizarre tijd, hulp bieden of zorgen voor dat steuntje in de rug. Daarom riepen KBO-PCOB en KRO-NCRV heel Nederland op om op 1 juni een kaars aan te steken. Digitaal een kaarsje branden kan ook: www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl


IN DE DIGIBITE GEVEN WE ELK NUMMER EEN KORTE UITLEG OVER NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP DIGITAAL GEBIED


LIEDJES HERKENNEN


MET SHAZAM U kent het vast: u hoort een nummer op de radio, maar van wie is dat ook alweer? Of u hoort een mooi maar onbekend liedje ergens en u bent benieuwd hoe het heet. Dan is de app Shazam heel handig. Deze app op uw mobiel ‘luistert’ naar muziek uit de omgeving en geeft u vervolgens de gegevens, zoals de artiest en titel van het liedje. U kunt Shazam gratis installeren op uw smartphone of tablet (zowel iPhone als Android). Hoort u muziek en wilt u daarover informatie op- vragen? Tik op het icoontje met het witte Shazam-logo. Bij de eerste keer vraagt Shazam om toegang tot de microfoon van de smartphone. Zeg dan OK of Toestaan.


WIJ IN CORONATIJD


Wat doet de tijd die we nu beleven met u? Het leven is veranderd, nu veel din- gen die we gewend zijn te doen zijn weggevallen. Samen met Leyden Aca- demy zijn we benieuwd hoe u uw da- gen nu vult. Waar maakt u zich zorgen over, wat geeft u hoop en troost?


Op www.wijencorona.nl worden ver- halen en ervaringen verzameld en gedeeld. Ook uw verhaal is van harte welkom. Een verhaal mag maximaal zevenhonderd woorden hebben en één foto. Leyden Academy behoudt zich het recht voor om de tekst aan te passen, in te korten of het verhaal niet te plaatsen.


9


DIGI BITE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73