search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
JE GELD OF JE LEVEN We laten massaal geld voor huurtoeslag liggen


Woont u in een huur- woning? Ga dan na of u recht heeft op huur- toeslag. Vooral senioren laten veel geld liggen. Dit komt vanwege de moeilijke regels die ook nog eens vaak wijzigen. Lees hier meer over in dit artikel. Komt u er


030 - 3400 655 (wo en do, 13.00-15.00 uur).


TEKST: ERIK BECKERS ILLUSTRATIE: TOM JANSSEN 20 Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020


zelf niet uit? Vraag dan hulp aan iemand in uw omgeving. Of bel de Juristentelefoon van KBO-PCOB:


DE REKENHUUR Het recht op huurtoeslag is gekop- peld aan een maximale huur per maand, de rekenhuur genoemd. Dit is de kale huur plus de service- kosten. Uw huur en servicekosten mogen, om in 2020 huurtoeslag te krijgen, niet hoger zijn dan € 737,14. Servicekosten die meetellen zijn schoonmaakkosten voor gemeen- schappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, kosten voor gezamenlijke dienst- en recreatieruimten en huismeester- kosten. Per soort servicekosten telt maximaal € 12 mee, ook als u een hoger bedrag betaalt. In totaal gaat het dus om maximaal € 48.


MAAK EEN PROEF- BEREKENING Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is niet alleen de re- kenhuur belangrijk. Er wordt ook gekeken naar het jaar waarvoor u de huurtoeslag aanvraagt, naar de hoogte van de huur, uw inkomen, uw vermogen, uw gezinssamen- stelling, uw leeftijd en of het om een zelfstandige woonruimte gaat. Al deze zaken hoeft u niet zelf uit te zoeken. Via www.belastingdienst.nl/ rekenhulpen/toeslagen vult u voor het jaar waarvoor u huurtoeslag wilt berekenen de gevraagde gegevens in. U ziet dan snel een indicatie of u wel of niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.


INKOMEN EN VERMOGEN Woont u in uw huis met een kind of medebewoner jonger dan 23 jaar? Dan telt de eerste € 4.964 van zijn inkomen niet mee bij het berekenen van de huurtoeslag. Bij het invullen van uw vermogen geldt: als u met uw partner belasingaangifte doet, dan mag u samen € 61.692 aan vermogen hebben om in 2020 voor huurtoeslag in aanmerking te ko- men. Wat niet meetelt: het vermo- gen van een pleegkind of minderja- rig kind, smartengeld, vergoedingen voor ziekte en lichamelijk letsel.


HERSTEL VAN OUD RECHT Werd in het verleden uw huurtoe- slag stopgezet omdat de huur bo- ven de sociale huurgrens uitgroei- de? Of omdat u te veel inkomen of vermogen had? Dan kan later alsnog recht op herstel van de huurtoeslag bestaan, bijvoorbeeld door indexa- tie van de sociale huurgrens, een huurverlaging, een daling van uw inkomen of vermogen. Dit werd jarenlang geweigerd door de Belas- tingdienst, maar sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 kent de Belastingdienst in deze gevallen alsnog de huurtoeslag toe. Vraag dan voor de zekerheid wel zelf de huurtoeslag nogmaals aan.


NET BOVEN INKOMENSGRENS Sinds dit jaar wordt de huurtoeslag bij een stijging van uw inkomen


heeft u er recht op?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73