search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Beste pastor.... LEZERSVRAAG:


‘Waarom moet je je tegenwoordig verdedigen als je naar de kerk gaat en in God gelooft?’


I


‘Ik erger me eraan hoe mensen over het geloof en God spreken!’ Aan het woord is een 81-jarige mevrouw. Op veel plaatsen moet zij zich tegenwoordig verdedigen over haar kerkbezoek en zich verweren tegen opmerkingen als: ‘Ze heb- ben ons vroeger van alles wijsgemaakt.’ En: ‘Waarom laat God, als Hij bestaat al die ellende toe?’ Haar vier kinderen maken het ook niet lichter: bijna niet meer kerkelijk. Een zoon heeft zich laten uitschrijven. Zij vindt het alles bij elkaar moeilijk te verkroppen.


Wat kan ik u antwoorden? Dat ik het bijzonder vind dat u in uw brief eindigt met de opmerking dat u op God blijft vertrouwen; ook als het gaat over de toekomst van uw kinderen en klein- kinderen. Dat u uw zorgen voor uzelf en voor hen in gebed aan God voorlegt. Veel van wat u schreef zie ik terug in het geloof van veel ouderen. Ondanks tal van ingrijpende veran- deringen en alle onzekerheden die daarbij horen, zijn ze niet los te branden van kerk en geloof. Ik heb bewondering voor het onwankelbare en trouwe van uw vasthoudendheid. Het is dan ook bijna ongepast dat u zich zou moeten verantwoorden en verdedigen voor die diepgewortelde overtuiging. Ooit zei een hoogbejaarde: ‘Natuurlijk blijf ik God trouw, ondanks alles. Al snap ik soms niet waarom. Zoals ik ook mijn ouders trouw gebleven ben, ondanks alles. Er waren momenten dat ik twij- felde aan hun adviezen. Of dat ik teleurgesteld was over wat ze deden. Af en toe was er zelfs onenigheid en ruzie. Dan keek ik hen een tijdje niet aan. Maar toch bleef ik bij hen horen en is er geen moment geweest dat ik me van hen losgemaakt heb.’ In uw brief spreekt u over God van binnenuit. Niet redenerend; eerder met de vaste overtuiging dat God bij u hoort en u bij Hem. Verbonden door banden van liefde en afkomst die niet te beredeneren zijn, maar die vaststaan. Niet voor niets noe- men we God Vader. En koesteren we Maria als moeder van Jezus. Ik wens u toe dat u en uw kinderen en kleinkinderen van die liefdesband mogen leren.


Pastor Adri Verweij


ADRI VERWEIJ (SCHALKWIJK, 1943) IS SINDS 1969 PRIESTER VAN AARTSBISDOM UTRECHT. HIJ WAS JEUGDPASTOR, OMROEPPASTOR (KRO) EN SINDS 1997 SENIORENPASTOR.


COLUMN ADRI VERWEIJ & JEAN-JACQUES SUURMOND


WAT IS UW VRAAG? Pastor Adri Verweij (foto onder) en dominee Jean-Jacques Suurmond (foto boven) beantwoorden op deze plek vragen van lezers over zinge- ving. Stuur uw vraag naar magazine@kbo-pcob.nl of Magazine van KBO-PCOB, Ringwade 67, 3439 LM, Nieuwegein.


Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73