search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dan weet ik: dit kan een nieuw lied worden.’ Ze houdt enorm van het werk van de Spaanse dichter Federico García Lorca. Drie van zijn gedichten heeft ze op muziek gezet voor haar album Liefdeslied. ‘Moet je deze regel horen: “In de ogen gaan eindeloze paden open” – dat is toch prachtig?’


Met haar muziek wil ze mensen raken. Niet door de nostalgie op te zoeken. ‘Met zwemmen in oude dingen heb ik niks. Het moet juist vitaliteit hebben en iets heel fris. Ik zoek naar het ver- fijnde. Niet dat je een zin kunt aanwij- zen, zo van: hier staat het. Het klopt als ik de potentie van het leven laat voelen zoals ik die zelf ervaar. Voor mij komt alles daaruit voort.’


Opnieuw de liefde Bij een presentatie in 2001 komt Lenny voormalig huisarts Rob Frank tegen. Twee jaar later trouwen ze. Hoe mooi is het, zegt ze, dat de liefde haar, na twee lange relaties, opnieuw is toegevallen. Hun karakters gaan niet op alle niveaus even goed samen, maar dat is helemaal niet erg. ‘In een relatie heb je juist de gelegenheid om jezelf dieper te leren kennen. Dan kom je soms bij jezelf terug en denk je: dat moet ik nog iets verder onderzoeken.’


Rob doet ook haar zaken. ‘Erg fijn, ik heb daar geen talent voor.’ Af en toe schrijven ze samen een liedje. On- langs maakten ze Terug op mijn blote voeten. Een fijn luisterlied is het weer, waarin ze reflecteren op deze bijzon- dere tijd. ‘Ik denk dat de coronacrisis ruimte vrijmaakt voor meer bezinning, dat mensen zich nu misschien afvra- gen: waar zijn we wereldwijd mee be- zig?’, zegt Lenny. ‘Misschien komen er nieuwe scenario’s, is corona een soort springplank voor een doorbraak.’


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73