search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
18 MAART Flyer met corona-adviezen voor senioren KBO-PCOB laat een fl yer maken met de belangrijkste adviezen en deelt deze met de afdelingen, leden en de media.


23 MAART Meldpunt thuiszorg


In nog geen twee dagen tijd komen er al ruim vijfhonderd meldingen binnen op het Meldpunt Thuiszorg, dat KBO-PCOB op 23 maart start. Zowel senioren die gebruikmaken van thuis- zorg, als thuiszorgmedewerkers, reageren


massaal op onze oproep om melding te maken als de zorg-aan-huis voor senioren door de coronacrisis in de knel komt. De signalen


worden direct gedeeld met onder andere de inspectie, gemeenten en het ministerie.


MAART 26 MAART


20 MAART Videoboodschap Manon Vanderkaa KBO-PCOB-directeur Ma- non Vanderkaa roept in een speciale videoboodschap op om juist nu om te zien naar elkaar. Later verschijnen nog meer videoboodschappen, o.a. ter gelegenheid van Pasen.


MAGAZINE VAN KBO-PCOB APRIL 2020 NR. 04 PRIJS: € 4,95


Ons 50+ brein wordt slimmer


Zó voorkom je inbraak!


Pensioenfonds ABP op het matje


TV-KOK SANDRA YSBRANDY ‘Ken je dat gevoel? Dat je


hart een huppelsprongetje lijkt te maken?’


24 MAART Bezorging Magazine april-editie


Bij het verschijnen van het aprilnummer van ons Magazine van KBO-PCOB is het even zoeken


voor de bezorgers hoe de verspreiding gedaan kan worden volgens de heersende maatrege-


len. De rayonbezorgers ontvangen hierover een brief met informatie. De afdelingen zijn zeer creatief in het vinden van veilige oplossingen.


KBO-PCOB presenteert: de Huiskamerconcerten 2.0 Voor alle senioren die thuiszitten, presenteren we de Huiskamer- concerten 2.0. Nederlandse zan- gers nemen in hun eigen huiska- mer een aantal nummers op, die daarna via de sociale-media- kanalen van KBO-PCOB in de


huiskamers van senioren te zien en beluisteren zijn. Elke week laat een andere artiest zijn kunsten horen. Onder meer George Baker, Bertolf, Stephanie Struijk (ook bekend als Stevie Ann) en Gerard Alderliefste doen mee aan onze huiskamer- concerten.


26 MAART Pleidooi voor een vaste bezoeker in verpleeghuizen In de maanden maart, april en mei vraagt KBO-PCOB herhaaldelijk aandacht voor de situatie in verpleeghuizen. We dringen aan op het beschikbaar maken van beschermingsmiddelen. Vanwege snel oplopende psychosociale nood bij ver- pleeghuisbewoners, vragen we minister De Jonge op 26 maart om onder strenge voorwaarden en met beschermingsmid- delen, een vaste bezoeker per bewoner toe te staan. Want lange tijd geen bezoek mogen ontvangen, is zeer ingrijpend voor verpleeghuisbewoners en de ver- halen van leden, vaak mantelzorgers van verpleeghuisbewoners, zijn schrijnend. Daarom dringen we in de Tweede Kamer en bij de bewindspersonen aan op een vaste-persoon-bezoekregeling.


31


WONDER VAN HET BESTAAN


PASEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73