search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
geleidelijk en over een langere pe- riode afgebouwd. Deze geleidelijke overgang is iets waar KBO-PCOB zich lang hard voor heeft gemaakt. Hierdoor krijgen ruim 100.000 extra huishoudens – waaronder veel se- nioren – met een inkomen net iets boven de maximale inkomensgrens recht op huurtoeslag. Maar alleen als u de huurtoeslag nogmaals zelf aanvraagt – dit gaat helaas niet automatisch. Daarnaast verliezen minder mensen hun huurtoeslag als ze iets meer dan de inkomensgrens gaan ontvangen.


WANNEER AANVRAGEN? Uw huurtoeslag kunt u aanvragen tot 1 september in het volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld tot 1 septem- ber 2020 nog huurtoeslag over


2019 aanvragen en over 2020 tot 1 september volgend jaar. U heeft dus de tijd. Wilt u toeslag aanvragen over de jaren 2018, 2017 of 2016? Dan kan dit nog als u of uw partner uitstel voor de aangifte inkomsten- belasting van het betreffende jaar heeft gekregen. Want u kunt huur- toeslag aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt.


BIJZONDERE SITUATIES VOOR HUURTOESLAG Huurders in een woning die vanwe- ge een handicap is aangepast, kun- nen meer huurtoeslag ontvangen. Daarnaast bestaat een bijzondere regeling als uw partner of andere medebewoner een langdurig verblijf buitenshuis heeft. Bijvoorbeeld als uw partner wel op uw adres staat


ingeschreven, maar langer dan een jaar in een verpleeghuis woont. Heeft uw partner een CIZ-indicatie op grond van de Wet langdurige zorg, dan kan dit betekenen dat u eerder recht heeft op huurtoeslag, of dat uw bestaande toeslag kan worden verhoogd.


LOBBY VOOR LANGERE AAN- VRAAGTERMIJN Een verzoek bij een bijzondere situatie kan worden ingediend totdat de huurtoeslag voor het betreffende jaar onherroepelijk vaststaat. Dit is zes weken na het vaststellen van de definitieve beschikking. In veel ge- vallen blijkt dat deze termijn te kort is. KBO-PCOB lobbyt bij Tweede Kamerleden om te komen tot een langere aanvraagtermijn.


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73