search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TIPS VOOR OUDEREN


Samen beslissen in tijden van Corona, juist nu!


Het zijn verwarrende tijden. Ouderen kunnen zomaar ernstig ziek worden ten gevolge van corona. Dan is er sprake van diverse voorschriften en beperkingen en welke keuzes zijn er dan nog mogelijk? Het kan rust geven om tijdig na te denken over de keuzes die er te maken zijn en welke consequenties die hebben. Als ouderen en hun naasten daar goed over geïnformeerd zijn, samen over gesproken hebben en van elkaar weten wat hun wensen zijn, kan dat veel rust en duidelijkheid geven en paniek voorkomen.


Onderstaande tips kunnen u helpen om hier alvast over na te denken. Dan bent u goed voorbereid voor zo’n gesprek en weet u welke vragen u zou willen stellen. Als u het gesprek liever voert met uw naasten erbij, geef dat dan gerust aan bij uw huisarts of zorgverlener.


1. Bespreek uw wensen met uw naasten, bijv. uw partner, uw kinderen of een vriend of vriendin. Nu u nog gezond bent, kunt u nadenken over wat u wel en niet zou willen als u Corona zou krijgen. Wanneer mensen besmet zijn met het Corona virus, bestaat de kans op snelle verslechtering van de situatie en kunnen mensen zelf vaak niet meer aangeven wat ze belangrijk vinden en wat hun wensen zijn ten aanzien van de behandeling.


2. Stel dat u ernstig ziek zou worden door Corona, wat is dan het belangrijkste voor u? Bijv. kans op genezing, zo min mogelijk last hebben van symptomen als pijn en benauwdheid, thuis blijven, aanwezigheid van uw naasten?


3. Als u Corona krijgt, bespreekt de huisarts met u wat het beste is in uw situatie. Maar u kunt nu zelf al ook al nadenken over of u dan naar het ziekenhuis zou willen en eventueel of u naar de intensive care zou willen. De voor- en nadelen van thuis, ziekenhuis en intensive care voor ouderen staan goed uitgelegd op thuisarts.nl/corona (item: Ik ben oud en heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona).


4. Zijn er behandelingen die u niet wilt ondergaan? Denk daarbij aan beademing en/of reanimatie. U kunt uw behandelwensen en behandelgrenzen bespreken met uw naasten en/of met uw huisarts. Kijk op thuisarts.nl voor informatie over reanimatie en voor beademing op de website van Radboud UMC.


5. Wat als u niet meer zelf kunt beslissen. Wie mag dat dan voor u doen? En weet die persoon wat belangrijk voor u is? Ga tijdig dit gesprek aan met uw naaste en leg vast wie eventueel voor u besluiten mag nemen als u dit niet meer zelf kunt.


6. Leg uw persoonlijke wensen en grenzen schriftelijk vast. Dan weten uw naasten en zorgverleners wat u zou willen, als u dat op dat moment zelf niet meer kunt aangeven. U kunt hiervoor bijvoorbeeld het Behandelpaspoort gebruiken. Dit paspoort kunt u aanvragen via uw apotheek of boekhandel of via behandelpaspoort.nl


7 MEI


Manifest: Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!


KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie slaan de handen ineen met een dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen als tweederangs- burgers weggezet worden. De drie organisaties publiceren een manifest met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken en niemand af te schrijven.


19 MEI


Samen met Vilans wordt een fl yer ont- wikkeld: Samen Beslissen in tijden van corona. Deze staat op www.


kbo-pcob.nl onder Vereniging – de Academie en dan ‘zorg’.


26 MEI


Juni-nummer Magazine verschijnt


Met daarin een interview met George Baker die het startschot geeft voor onze


afspeellijst Voor elkaar, een artikel over de impact van


sociale afstand en hoe we het volhouden, een patroon om


zelf een mondkapje te maken en enkele prachtige verhalen over kunst om onze cultuur- honger alvast wat te stillen.


JUNI 2020 NR. 06 PRIJS: € 4,95 MAGAZINE VAN KBO-PCOB


Cultuurhonger: thuis naar


het museum Muziek


voor elkaar Digitaal


bankieren dwang of gemak?


GEORGE BAKER (75) ‘TOEN BESLOOT IK DAT ALLES ANDERS MOEST’


20 MEI Elektronisch vergaderen in coronatijd KBO-PCOB informeert afdelingen hoe ze als afdelingsbestuur commissie of werkgroep toch met elkaar kunnen overleggen als ze fysiek niet samen kunnen komen. Bijvoorbeeld door telefonisch vergaderen via een conference-call. Of ‘beeldbel- len’ waarbij het verenigingsbureau kan ondersteunen met een account op MS Teams.


MEI


8 MEI Opening Digibellijn Senioren kunnen bij onze Digibellijn terecht met al hun ‘digitale’ vragen over onder meer beeldbellen, WhatsApp en werken met een tablet. Onze tabletcoaches beantwoorden via de Digibellijn vragen van senioren en helpen hen op weg.


19 MEI De Spotify-afspeellijst Voor elkaar Om leden een muzikaal hart onder de riem te steken, zet KBO-PCOB de af- speellijst Voor elkaar op Spotify. Leden kunnen daar muziek op zetten die hen blij maakt of waarvan ze weten dat die iemand anders blij maakt. Om uit te leggen hoe Spotify werkt en waar de afspeellijst te vinden is, maakt KBO- PCOB verschillende uitleg-fi lmpjes.


27 MEI Flitspeiling over corona en eenzaamheid Een peiling hoe het gaat met de Nederlandse senioren. In de weken erna is er veel media-aandacht voor de uitkom- sten van ons onderzoek naar corona en een- zaamheid.


CIJFERS


In de media: KBO-PCOB is in co- ronatijd zeer zichtbaar in de media: • maar liefst 392 keer kwamen we in het nieuws, van NOS-jour- naal en tv en radio tot grote artike- len in vrijwel alle landelijke kranten. Zo waren we 37 keer op de radio en 18 keer op tv. • Van maart tot juni verschijnen in totaal 13 digitale nieuwsbrieven: 9 keer Verenigingsnieuws en 4 keer KBO-PCOB.NU, met een groeiend aantal abonnees • Op onze Ouderen-Infolijn kwa- men ongeveer 4.000 telefoon- tjes binnen van senioren • Facebook: aantal volgers stijgt in coronatijd met 9,3% • Twitter: aantal volgers stijgt met 23% • YouTube: aantal abonnees stijgt met 85,1%


35


HOUDEN WE HET VOL?


HOE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73