search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
6 APRIL De Nationale Thuisbingo! De start van de online bingo die we – samen met FocusCura en Wehkamp – organiseren voor senioren thuis en in zorginstellin- gen. Van 6 april tot en met 28 april spelen we iedere werk- dag bingo. Nu wekelijks op woensdagen van 11 tot 12 uur. Nog steeds met echte prijzen. De Nationale Thuisbingo is een moment om bingo te spelen, maar vooral een moment voor persoonlijk contact. Een team van onze vrijwilligers belt alle bingowinnaars op. Zo willen we senioren op een leuke manier in contact brengen met elkaar. Er zijn meer dan duizend mensen gebeld door onze vrijwilligers.


15 APRIL


Aandacht Tweede Kamer voor mantelzorgers


We sturen de Tweede Kamer een


brief waarin we vragen de inzet van mantelzorgers zowel thuis als in het


verpleeghuis weer mogelijk te maken. Dit door hen te voorzien van be-


schermingsmiddelen en te testen op het coronavirus. Ook vragen we het kabinet mantelzorgers die thuis


10 APRIL In een opinie- stuk roepen we op om ook kwetsbare groe- pen, waaronder niet-digitale senioren, te betrekken bij de ontwikke- ling van een corona-app.


intensief voor hun naaste zorgen, beter te ondersteunen.


APRIL


8 APRIL Belronde langs afdelingen Medewerkers van het verenigingsbureau starten met het bellen van PCOB-afde- lingen om ze een hart onder de riem te steken en te informeren hoe het gaat. Waar lopen ze tegenaan? Wat hebben ze nodig vanuit het verenigingsbureau? Mooie voorbeelden van initiatieven van afdelingen in deze tijden worden verza- meld om te delen met andere afdelin- gen. Voor de KBO-afdelingen vervullen de provinciale KBO-bonden deze rol.


15 APRIL Cadeautje: Libelle/ Margriet Om voor een lichtpuntje te zorgen in de onzekere en soms verdrietige coronatijd ontvangen 134.000 vrouwelijke leden van KBO-PCOB een Libelle of Margriet en een kaartje. Deze actie komt tot stand door de gezamenlijke inspanningen van Margriet/ Libelle, Greetz, PostNL en KBO-PCOB. Een echt cadeautje.


20 APRIL


In een brief aan de Tweede Kamer vragen we wederom aandacht voor het


gebrek aan beschermingsmiddelen in de thuiszorg. En roepen we gemeenten op


actief aan de slag te gaan met alternatie- ve vormen van dagbesteding nu deze is weggevallen.


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73