search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
REACTIES


WIL JE DIE BEHANDE- LINGEN WEL?


WISSEWASJE


HONDERD JAAR Mijn pa, een krasse knar van 92 jaar, krijgt, ondanks zijn hoge leeftijd, nog drie stents geplaatst in de kransslaga- deren. Tijdens het ontslag- gesprek met de cardioloog uit mijn vader zijn grote dankbaarheid. De dokter zegt: ‘Geen dank, meneer Kerkhof, als u mij wel even een kaartje wilt sturen als u honderd jaar bent ge- worden.’ Mijn altijd scherpe vader antwoordt: ‘Als u mij wilt beloven dat u dan nog leeft, dan doe ik dat!’


Helaas overleed mijn pa op 4 mei jl. In zijn rouwannonce staat: Er is een einde gekomen aan mijn aardse be- staan. Ik heb het als hemels ervaren.


MIEKE KERKHOF 6 Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020


In het mei-nummer van ons Magazine miste ik een onder- werp. Namelijk welke intensieve behandelingen ingezet gaan worden bij (levens)bedreigende omstandigheden. En of je dat als patiënt moet willen of kan wei- geren. Zo is voor mij persoonlijk niet de vraag of ik als kwetsbare oudere in geval van schaarste moet wijken voor een gezonde jongere. Het gaat mij vooraf- gaande aan die vraag erom of je zelf die behandelingen wel wil krijgen. Wil je wel gereanimeerd of beademd worden en hoe be- spreek je dat dan en met wie? Dus ik was blij met de aandacht in het juni-nummer voor het onderwerp over medische beslissingen en kwetsbare mensen, zoals nu bij corona. Ik vond de drie artikelen com- plementair, beknopt en erg duidelijk. Dank. Jan Bolt, oud-huisarts, oud- SCEN-arts, lid ledenraad KBO- PCOB


BOOS OM BANKEN Wat heb ik me weer boos gemaakt


om die Jeroen Losekoot van ING in Op het matje. Het is niet dat steeds meer bankzaken vrijwillig geregeld worden via internet, er is vaak geen andere mogelijkheid. Dus dat is dwingen. De service wordt alsmaar minder. Je mag al blij zijn als je ie- mand van de bank te spreken krijgt als je belt tegen veel kosten. Het zal mij benieuwen hoeveel mensen er net zo over denken als ik.


Naam bij redactie bekend


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73