search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DE VERENIGING IN CORONATIJD 16 MAART


6 MAART In de digitale Verenigingsnieuwsbrief aandacht voor de eerste vragen die binnenkomen over het coronavirus. Daarna verschijnen zowel de Verenigingsnieuwsbrief (voor leden) als de KBO-PCOB.nu-nieuwsbrief (voor leden en niet- leden) vaker dan gebruikelijk om iedereen snel op de hoogte te houden van de meest actuele stand en alle initiatieven binnen de vereniging.


12 MAART Advies: schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten op Op 12 maart kondigt het kabinet voor heel Neder- land aangescherpte maatregelen aan. Omdat de leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, stuurt KBO-PCOB een dringend advies aan alle af- delingen: schort alle niet-noodzakelijke bijeenkom- sten en contacten op.


MAART 10 MAART


KBO-PCOB-onderzoek aan het begin van de coronacrisis: wat


verwachten senioren?


16 MAART KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn Zeer snel na de eerste maatregelen rond corona, opent KBO-PCOB een speciale Ouderen-Infolijn voor leden die zich zorgen maken, die vragen hebben of die behoefte hebben even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. Het nummer 030-3 400 600 wordt dagelijks bemenst door medewerkers van het verenigings- bureau. De Infolijn wordt veel vermeld in de media.


In de april-editie van het Magazine (die al gedrukt was) kan nog net een brief worden ingestoken over de Infolijn.


30 Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020


17 MAART Oproep aan kabinet: stel belastingaangifte uit Directeur Manon Vanderkaa dringt aan op generiek uitstel tot 1 september: ‘Dat geeft ouderen en degenen die hen helpen bij de aangifte, de noodzakelijke tijd.’ Dit uitstel wordt uiteindelijk ook verleend aan mensen die anderen gemachtigd hebben. Bovendien is de aanvraag voor individueel uitstel per tele- foon en website sterk vergemakkelijkt na druk vanuit KBO-PCOB en andere organisaties.


Opiniestuk AD over wei- geren ouderen op ic We mogen niet zomaar 80-plussers weigeren op de intensive care wanneer die vol zit. Voor de be- oordeling hoe kwetsbaar iemand is, gaat het niet om de kalenderleeftijd maar om de biologische leeftijd, zo schrijft Manon Vanderkaa in een opinie- stuk in het Algemeen Dagblad.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73