search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DE TUIN VAN ARIE KOSTER (74) IN VEENENDAAL IS EEN WARE BIJEN-OASE


‘ALS JE IETS VOOR DE BIJEN DOET, HELP JE DAAR OOK ANDERE INSECTEN EN VLINDERS MEE’


‘Iets voor de bijen doen, moet je zien als een metafoor: je helpt er direct ook vlinders en andere bloemzoeken- de insecten mee. Ik heb een heel kleine vijver in de tuin aangelegd, van nauwelijks één vierkante meter. Daar zitten libellen in, en ieder jaar weer kikkers. Ook zie ik geregeld honingbijen eruit drinken. Zij doen dat om het volk ermee te koelen. Bij grotere vijvers kun je honingbij- en soms met honderden tegelijk water zien verzamelen. Je kunt die bijen al helpen door een geleidelijk afl opende schotel neer te zetten met iets waar ze op kunnen zitten: planten of een stukje hout. Ik houd me, al sinds 1980, vooral bezig met wilde bijen. Die drinken douw van bloe- men of halen water uit vochtige grond.


Het bijenhotel in onze tuin heeft mijn vrouw twintig jaar geleden gemaakt. In houten blokken heeft ze gaten geboord, maar er zitten ook rietstengels in, en bam- boestengels. Er nestelen maskerbijen in, tronkenbijen, behangersbijen, metselbijen, klokjesbijen en nog wel tien andere soorten. Bijenhotels zijn bedoeld voor bijen die bovengronds nestelen, in een muur of in dood hout. Maar er zijn ook bijen die in de grond nestelen. Als je op zandgrond of op schrale grond woont, kun je de bodem kaal maken, zodat de bijen holletjes in de grond kunnen maken.


Vanaf het moment dat we hier 25 jaar geleden kwamen wonen, heb ik geleidelijk steeds meer planten neergezet


waar bijen op vliegen. Ik heb heel veel geëxperimenteerd. Nu staan er zo’n honderd verschillende soorten. Inheemse planten werken beter, maar bijvoorbeeld de klokjesbij zit alleen maar op de campanula, een uitheemse soort. Als mensen die niet in hun tuin zouden hebben, zou die bij nu uitgestorven zijn. Achter in de tuin heb ik een wadi uitgegraven, daar is het altijd vrij vochtig. Er groeit bijvoorbeeld konin- ginnekruid, valeriaan, grote wederik en grote kattenstaart. Op die laatste bloem vliegt zelfs de grote katten- staartbij, een zeldzaam soort die vroeger alleen in Limburg voorkwam. Tussen de stenen van het rotstuintje nestelen zich zandbijen, zoals de behangersbij en de groefbij.


Op de nectarplanten in onze tuin – marjolein en rozemarijn bijvoorbeeld – komen zo’n twintig soorten vlin- ders af: citroenvlinder, dagpauwoog, atalanta, gehakkelde aurelia, land- kaartje, koolwitje en blauwtjes. En allerlei zweefvliegen komen langs, zoals de stadsreus, en verschillende soorten wespen, zoals de limonade- wesp en elk jaar wel een bijenwolf. Ik fotografeer ook de bijen in onze tuin. Daardoor komt er vaak niks van het tuinieren terecht: steeds moet ik mijn camera pakken om foto’s te maken van de bijen.’


61


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73