search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
IN HET NIEUWS ONDER REDACTIE VAN INGRID NIES


OPROEP: DOE MEE MET ONS


KOOPKRACHTONDERZOEK Hoe is het met uw portemonnee in 2020? Zijn uw woonlasten toegenomen, bent u bang voor pensioenkorting, verwacht u dat de senioren ontzien worden na de coronacrisis en economische recessie? Voor onze belangenbehartigers belangrijk om te weten. We vragen u daarom mee te doen met ons koopkrachtonder- zoek. Help ons en maak kans op een cadeaubon van € 20!


Ga naar www.kbo-pcob.nl/onderzoek Hebt u geen internet? Bel dan naar onze Servicetelefoon: 030-340 06 55 (ma t/m do van 10.00-13.00 uur).


Telefonische leden- vergadering afdeling


Iedere afdeling is verplicht om jaarlijks een algemene leden- vergadering (ALV) te houden. Bij veel afdelingen kon de geplande ALV dit voorjaar niet doorgaan. Omdat alle verenigingen in Nederland met dit probleem te maken hebben, is er een nood- wet gemaakt die tot 1 septem- ber a.s. geldt. De regering kan besluiten deze termijn met twee maanden te verlengen.


z Meer


omereenzaamheid door coronacrisis


Ook in de zomer gaat het coronavirus sociale slachtoffers onder ouderen


maken. Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat maar liefst een derde (35%) van de senioren verwacht dat ze meer negatieve gevoelens krijgen, zoals eenzaamheid en somberheid, dan in voorgaande zomers. Directeur Manon


Vanderkaa: ‘Het lijkt erop dat de coronacrisis extra eenzaamheidsslachtoffers onder senioren gaat maken. Want dit percentage is aanzienlijk hoger dan de twintig procent (21%) die aangeeft altijd last van zomereenzaamheid te heb- ben. Het vooruitzicht om niet op vakantie te kunnen gaan of nog langer de kleinkinderen niet te kunnen knuffelen, hakt erin.’


8 Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020


De noodwet maakt het mogelijk om – onder voorwaarden – elektronisch een ALV te houden als de leden geen toegang heb- ben tot een fysieke vergadering. Ook kan de termijn waarop de ALV moet plaatsvinden, verlengd worden met vier maanden. Wanneer u als bestuur kiest voor uitstel van de ALV, informeer de leden daar dan over. Kiest u voor de elektronische weg dan zal een telefonische ALV het meest haalbaar zijn.


Suggesties voor het organiseren van een telefonische ALV vindt u op www.kbo-pcob.nl/alv


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73