search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
OP HET MATJE


EVEN VOORSTELLEN:


Senior Dineke van der Zee (69) is lid van de KBO-PCOB- afdeling Ootmarsum. In het verleden werkte ze in de gezondheidszorg. Zij maakt zich zorgen over de toenemen- de discriminatie van ouderen: ‘Er wordt vaak op een niet- prettige manier gewezen naar ouderen, zeker ook tijdens de coronacrisis. Daar wil ik graag iets aan veranderen.’


Presentator/journalist Jort Kelder (55) staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt. Hij startte zijn loopbaan bij zakenblad Quote, schreef boeken en is presentator van radio- en televisieprogramma’s en podcasts. ‘Ik heb ouderen nooit willen aanvallen, maar we moeten wel nadenken over wat de lockdown betekent voor de economie.’


Wilt u ook iemand op het matje roepen?


Welke persoon, instantie, organi- satie of welk bedrijf zou u op het matje willen roepen? Laat het ons weten via magazine@kbo-pcob.nl


24 Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020


Pijnlijke uitspraken? Dineke: ‘Je bent een BN’er, rol- model en invloedrijke opiniemaker. Op 2 april heb je in een interview met Omrop Fryslân over de corona-maatregelen het volgende gezegd: “We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden. Dat is statistisch dus wel wat er gaande is. Op een gegeven moment moet er gewoon een belangenafweging komen: hoeveel economische schade is ons het redden van mensen die waarschijn- lijk daarna binnen twee jaar waren doodgegaan waard?” Kun jij je er een voorstelling van maken van wat jouw opmerkingen teweeggebracht hebben bij veel ouderen?’ Jort: ‘Nee. Ik heb namelijk nooit beweerd dat ouderen die slecht geleefd hebben geen zorg mogen hebben. Natuurlijk wel! Tegelijker- tijd gaat het niet alléén om het redden van coronaslachtoffers, maar ook om de noden van andere patiënten én ondernemers. Ik wilde een ander geluid laten horen. Dat we de eerste drie weken na de uit- braak van het virus een lockdown hadden, begrijp ik. Daarna hadden we het slimmer moeten scheiden: aan de ene kant kwetsbare mensen beschermen – mits zij dat zelf ook willen. Aan de andere kant de rest van de maatschappij zo veel moge- lijk in stand houden. Dat is niet ge- beurd. Ik vind dat we in sentimen- tele discussies en massahysterie zijn blijven hangen. We zijn helemaal gek geworden, wereldwijd.’


Verkeerd beeld? Dineke: ‘Maar toch: had jij je plei- dooi niet kunnen houden zonder gebruik te maken van een scheef en feitelijk onjuist beeld van een categorie ouderen? Zo is het aantal


obese personen volgens het CBS in jouw eigen leeftijdscategorie signi- ficant hoger dan onder 80-plus- sers! Hetzelfde geldt voor rokers.’ Jort: ‘Ja, dat klopt vast wel. Mis- schien had ik een andere leeftijds- grens moeten noemen, 65-plus of zo. Het is hoe dan ook een feit dat ouderen het vaakst overlijden door het virus. Het is verder opvallend dat het virus mensen die niet ge- zond geleefd hebben harder treft. Ik vind wél dat het belang van een gezonde leefstijl aangekaart moet worden, al vind ik ook dat uiteinde- lijk iedereen mag leven hoe hij of zij wil. Ik geloof in eigen verantwoor- delijkheid.’


Effecten van uitspraken? Dineke: ‘Wist je dat bewoners van een Noord-Hollands woonzorg- centrum worden geterroriseerd door jongeren die hen bespugen en corona toewensen?’ Jort: ‘Serieus? En dat is vaker ge- beurd? Dat vind ik heel ernstig.’ Dineke: ‘Ben jij je ervan bewust welk effect jouw uitspraken – en die van anderen in jouw kielzog – kunnen hebben op bijvoorbeeld zulke jongeren?’ Jort: ‘Voor de duidelijkheid: ik ben zeker niet anti de oudere generatie. Het is ook niet zo dat ik geen com- passie voel met ouderen die corona hebben gekregen. Ik wilde men- sen niet expliciet aanvallen. Maar uitspraken gaan soms een eigen leven leiden, los van de context en bedoeling.’


Globalisering als aanjager pandemie? Dineke: ‘Wat zie jij als oorzaken van de pandemie?’ Jort: ‘Het is hybris van de mensheid dat wij ons onkwetsbaar wanen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73