search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
van mij mij blijven’


met wie ik daar was en wist zeker dat ik haar zou kwijtraken. Het gebeurde niet. Toen het met mijn huidige partner serieus werd, koos ik er zelf voor het te vertellen. Dan kon hij zeggen dat hij mij niet meer hoefde. Maar hij zei: “Wat moet dat erg voor je zijn.” Zonder zijn steun was ik niet gekomen waar ik nu ben.


Vanaf mijn deelname aan een praat- groep voor afstandsmoeders in 1985 rolde ik van het een in het ander. Ik schreef een boek, zat in een forum, zette een stichting op. Ik vertelde mijn persoonlijke verhaal en leerde dat ik alleen iets kon bereiken als ik boven mijn eigen verhaal kon uitstijgen. Het geheimhouden was voorbij. Als iemand nu vraagt hoeveel kinderen ik heb, zeg ik drie en nooit meer twee. Sinds twin- tig jaar zie ik mijn zoon. Ik weet nu hoe hij is, hij hoort ook echt bij ons gezin. Zeker toen ik hem net ontmoette, wilde ik dat hij elke dag bij mij was. Als hij een tijdje niet belde, dacht ik: zie je wel, nou wil hij me niet meer zien. Binnen de beperkingen die er zijn, hebben we een goed contact. Dat ik hem nu zie, heeft veel veranderd, maar het trauma is er nog. Door therapie is het wel hanteer- baar geworden. Iedere keer dat je er met iemand over praat, kun je iets verwer- ken. Maar wanneer je het geheimhoudt, stolt het. Er komt geen nuancering meer op, het wordt alleen maar groter.


Als we het over adoptie hebben, kijken we naar de adoptie- ouders en de kinderen. Waar de kinderen vandaan komen, wordt verzwegen. Terwijl al deze kinderen moeders hebben, die vaak onder druk hun kind moesten afstaan. Dit is jaren- lang systematisch zo gegaan omdat er een markt voor was. Het deugde niet en is een deel van ons erfgoed. Daarom vind ik het zo belangrijk dat de verhalen van afstandsmoeders worden vastgelegd en bewaard. Wie moet straks hun verhaal nog vertellen, als ze zijn overleden? De meeste vrouwen die het niet vertellen, blijven zitten met


‘Ik moest alles doen om het geheim bedekt te houden’


een schuldgevoel. De stap om erover te gaan praten is groot en wordt ook steeds groter, zeker als je al die jaren gezwegen hebt tegen je partner of kinderen. Maar in contact met ande- re afstandsmoeders is er meteen weerklank, je hoeft maar één woord te zeggen.


Herkent u dit verhaal en wilt u erover praten? U kunt contact opnemen via


www.deneder- landseafstands- moeder.org Hoe meer


afstandsmoe- ders zich mel- den, hoe meer stem ze krijgen.


Het moeten afstaan van mijn kind heeft mijn levensweg bepaald. Het enige wat belangrijk was, werd me afgenomen. Ik was een last voor mijn ouders, een vleesgeworden verwijt. Toen mijn boek uitkwam, gaf mijn vader aan dat ik niet meer welkom was. Toen mijn moeder overleed, stond mijn naam niet op de overlijdenskaart. Opnieuw werd ik weggemoffeld. Er is ook een andere kant. Ik heb jaren een goed lopend eigen bedrijf gehad en innovatieve dingen gedaan. Ik heb altijd een kern in mezelf gevoeld die goed was en die niet kapot kon gaan. Ik kan het nu vertellen, maar het blijft moeilijk en zal nooit zomaar een verhaal zijn. Ik voel het nog elke keer in mijn buik.’


75


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73