search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WELKOM manon vanderkaa


DIRECTEUR KBO-PCOB MANON.VANDERKAA@KBO-PCOB.NL TWITTER @MANONVANDERKAA


66 ZIEN, LEZEN, BELEVEN 71 ODE AAN DE BRIEF 72


WIJS GENOEG


VERGETEN AMBACHTEN de schaapsherder


74 GEZEGD & GEZWEGEN


76 FOREVER HIP fotografe Patricia Steur


78 PUZZEL: BEL & WIN! 80 COLOFON


82 BETEKENISZOEKERS ORGELJOKE van dip tot Instagram-hip


Zij is 88, hij is 93. Het echtpaar woont zelfstandig in een appartementengebouw bij een zorginstelling. Hoewel deze appartementen niet verbonden zijn met de zorginstelling, worden alle regels rond het bezoekverbod strikt gehand- haafd. Ook voor hen. Zoals ze zelf zeggen: ‘Tot voor kort waren wij zelfstandig functionerend met een eigen net- werk, nu worden we gereduceerd tot onvermogende, niet zelf na kunnen denkende mensen.’ We horen meer schrijnende verhalen over instanties die te rigide omgaan met de regels rondom corona. In onze angst zijn we de individuele mens uit het oog verloren. Er is veel meer maatwerk nodig. KBO-PCOB maakt zich er steeds weer sterk voor dat er niet vóór ouderen wordt gedacht. Senioren zijn oud en wijs genoeg om zelf aan te geven wat voor hen belangrijk is. Wat ze zelf kunnen en nodig hebben. Sommigen voelen zich kwetsbaar en kiezen ervoor thuis te blijven, anderen vinden het verantwoord voorzichtig weer meer naar buiten te treden nu we in een nieuwe fase komen waarin meer ruimte is. Dat maatwerk geldt ook voor de activiteiten van onze plaatselijke af- delingen die langzaam weer op gang komen. Sommige afdelingen hebben bijvoorbeeld een begin gemaakt met buitenactiviteiten, zodat de leden elkaar weer kunnen zien. Want we hebben de afgelopen maanden allemaal ervaren hoezeer we elkaar missen en hoe broodnodig onderling contact is. We gaan de komende tijd met elkaar proberen daar weer vorm aan te geven. Ieder op zijn eigen manier. Met oog voor elkaars grenzen.


Manon Vanderkaa MAGAZINE


NU OOK OP APP Download de app voor Magazine KBO-PCOB en lees het op uw tablet of mobiel


‘We worden gereduceerd tot mensen die niet zelf kunnen nadenken’


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73