search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Toen het virus in China uitbrak, dachten we nog: bij ons zal het zo’n vaart wel niet lopen. Achteraf gezien hadden we eerder moeten reageren. En toen er uiteindelijk wel een reactie kwam, was die overdreven hysterisch. De media hebben een uitzonderlijk slechte rol gespeeld door de angst alleen maar aan te wakkeren. Daardoor ontstond het idee dat covid-19 een hele enge ziekte is. Maar dat valt wel mee. Alleen niet voor verpleeg- huisbewoners. En juist voor die groep was er in het begin weinig oog.’ Dineke: ‘De geglobaliseerde eco- nomie- en handelsbetrekkingen speelden dus een rol bij de ver- spreiding van het virus. Daar kun- nen we beter over nadenken.’ Jort: ‘Moet dan alle productie terug naar Nederland? Dat denk ik niet. Misschien wel de fabricage van mondkapjes van goede kwaliteit, maar het is geen goed idee om alles weer in eigen land te willen maken. Dat is ook heel slecht voor economieën in andere landen.’ Dineke: ‘Hoe dan ook: veel eco- nomische en politieke factoren droegen bij aan het verspreiden van het virus, dus laten we niet blijven hangen in de discussie over 80-plussers.’


Uitspreken tegen tweedeling? Dineke: ‘KBO-PCOB heeft onlangs een manifest opgesteld, samen met Omroep MAX en de Christen- Unie. Zij vrezen voor uitsluiting van ouderen die nog volop bijdragen aan de samenleving. Het manifest stelt dat ouderen betrokken moe- ten worden bij de wederopbouw na de crisis. Het doet een dringende oproep aan iedereen die zich in het maatschappelijke en politieke debat


mengt om zich uit te spreken.’ Jort: ‘Ik wil het graag voor ouderen opnemen. De wijze waarop we ou- deren nu buitenspel zetten, is be- lachelijk. Als liberaal vind ik het raar dat de overheid senioren oplegt dat ze geen bezoek mogen ontvan- gen. Dat kunnen ze toch heel goed zelf beslissen? Veel ouderen zitten opgesloten in hun huizen, ook mijn vader van 89. Hij vindt het vreselijk dat hij zijn kleinzoons al maanden niet heeft gezien. Geef ook oude- ren de kans om hun leven te her- vatten. Ze zijn verstandig genoeg om goede eigen keuzes te maken.’


Hoe tegenstellingen verminderen? Dineke: ‘Heb je een idee over hoe we de kloof tussen ouderen en jongeren kunnen overbruggen?’ Jort: ‘Jongeren groeien op in fantastische omstandigheden. Ze krijgen veel vrijheid en kansen, maar financieel is het erg eng en onzeker voor twintigers. Terwijl veel ouderen het goed voor elkaar hebben. Je hoeft alleen maar in de statistiek te kijken om te zien dat senioren rijker zijn dan jongeren – hoewel dit niet voor iedereen geldt. We hebben veel vitale, levenslustige en welvarende ouderen.’ Dineke: ‘Zeker. Zij zijn als mantel- zorgers, vrijwilligers en oppas de smeerolie van onze maatschappij en economie. Toch mis ik in veel discussies het respect voor oude- ren.’ Jort: ‘Uiteindelijk zegt leeftijd weinig. We moeten niet praten in tegenstellingen of generaties tot hun eigen belangen reduceren, maar kijken waar we elkaar kunnen vinden.’


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73