search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BESMET! I


IS HET TOEVAL DAT JULLIE JUIST NU DEZE TENTOON- STELLING ORGANISEREN? ‘Uitbraken als deze zijn echt van alle tijden.Rijksmuseum Boerhaave is het rijksmuseum voor wetenschap en geneeskunde. Dit onderwerp hadden wij al jarenlang in onze planning staan omdat we het belangrijk von- den om te laten zien hoezeer een uitbraak van een besmettelijke ziekte de samenleving kan ontwrichten. Twee jaar geleden zijn we gestart met de voorbereidingen. Nooit had- den we kunnen bevroeden dat dit zo’n actueel thema zou worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde al lang dat er een pandemie kan uitbreken. Ze hebben scenario’s voor als een vol- gende besmettelijke ziekte zich over de wereld gaat verspreiden. Deze nog onbekende ziekte noemen ze ziekte X. Dat is nu dus het corona- virus. ’


WANNEER HADDEN WIJ IN NEDERLAND VOOR HET LAATST ZO’N ONTWRICHTEN- DE ZIEKTE-UITBRAAK? ‘Eind jaren zeventig was er het hiv-virus. Alleen heeft niet iedereen de gevolgen daarvan zo gevoeld, omdat het in eerste instantie vooral homoseksuelen trof. Meer dan dertig miljoen mensen zijn wereldwijd overleden aan aids. En nog steeds is hiv/aids in veel landen een dodelijke ziekte, omdat mensen geen geld hebben voor de juiste medicijnen. Wat toen ook opviel, is de enorme stigmatisering. Men was bang dat je ziek zou kunnen worden van handen schudden. Ook werd de ziekte door sommige gelovigen gezien als een straf van God voor mensen die zich ‘verkeerd hadden gedragen’. Een hele erge vorm van stigmatisering.


44 Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020 Patiënt nul:


‘Ik heb het gevoel door sommigen te worden behandeld als een melaatse’


Foto’s (met de klok mee):


• De Plague Dress (pestjurk) van kunstenaar Anna Dumitriu: laven- del moest de ziekte op afstand houden


• Verlaten straten in Spinalonga, een lepra-eiland


• Lepra ontwricht nog steeds mil- joenen levens


• De pestdokter


• Mensen met lepra kondigden hun komst aan met deze lazarus- klepper


IS STIGMATISERING OOK NU EEN PROBLEEM? ‘Dat is zeker het geval. Recent werd duidelijk wie de eerste persoon was in Nederland die met corona besmet raakte. Deze zogenaamde patiënt nul is een onderne- mer uit Loon op Zand die op zakenreis in Noord-Italië het virus opliep. Hij maakte zichzelf bekend via de media en vertelde dat hij het gevoel had dat hij door sommi- gen werd behandeld als een melaatse. Een melaatse is iemand die lijdt aan lepra: de oudste en meest gestigma- tiseerde infectieziekte die we kennen. Mensen met lepra werden echt als paria’s behandeld. Het waren ‘onaan- raakbaren’; dat is sociale uitsluiting ten top natuurlijk. De man uit Loon op Zand beschreef dat hij zich af en toe ook zo voelde. Gelukkig werd dit snel de kop ingedrukt. Het is belangrijk dat onze politici op zo’n moment het goede voorbeeld geven. De burgemeester had regelma- tig contact met hem en de koning bracht zijn groeten over. Dat helpt. De beschaving wint het dan van de angst. Soms kan het nodig zijn om iemand tijdelijk fysiek af te zonderen, maar dat betekent nog niet dat we hem ook sociaal moeten isoleren. Dat is misschien nog wel erger dan de fysieke pijn. In de tentoonstelling kun je overigens zien dat het fysiek afstand houden iets van alle tijden is. Mensen met lepra moesten met een zogenaamde lazar- usklepper of een bel klingelen, zodat mensen wisten dat ze eraan kwamen en afstand konden houden.’


WAS ER IN DIE TIJD OOK AL SPRAKE VAN BIJGELOOF? ‘Zowel geloof als bijgeloof speelt altijd een rol bij de uitbraak van besmettelijke ziekten. Beschermheiligen waren vroeger erg belangrijk; de bevolking wendde zich tot hen voor bescherming tegen ziekten. Ook bijgeloof was er altijd. In de negentiende eeuw gaf men kinde- ren een rinkelbel (rammelaar) met een speciaal handvat van onyx. Men dacht dat deze steen je kon beschermen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73