search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
wouke van scherrenburg COLUMN S JOURNALIST EN POLITIEK VERSLAGGEVER VERGETEN


Soms komt nieuws hard binnen, soms haal je er je schouders over op in de wetenschap dat je aan het onrecht, want nieuws is zelden goed, als individu weinig kunt ver- anderen. Maar onlangs las ik een verslag van de getuigenissen van personeel waardoor ik in tranen uitbarstte. Het was het verhaal in de Volkskrant (30 mei jl) over het verzorgings- tehuis Brinkhoven in het Veluwse Heerde. Een van de weinige instel- lingen die open en eerlijk durfde te zijn over de genadeloosheid waarmee het virus toesloeg.


Het is het verbijsterende verhaal van bewoners en verzorgenden die werden vergeten door de politiek, het RIVM en de GGD. Bewust ver- geten. Want noodkreten om hulp, om beschermende kleding, om zuurstof, om mensen werden gene- geerd. Personeel dat zich niet lekker voelde, moest toch maar komen werken want onvoldoende mensen. Niet voorbereid op de hel die hun wachtte, patiënten die soms binnen drie uur dood waren zonder knuff el, zonder naasten, zonder verzorgen-


‘Dit verhaal over Heerde moet


worden verteld’


den die hun hand vasthielden. Verzorgers die nog steeds geen mondkapjes hadden, die dolblij waren met wat slagersschorten en hun bewoners niet in de steek wil- den laten. Verpleeghuizen stonden onderaan de ranglijst, alle aandacht was voor de ic’s en de ziekenhuizen. Heel Nederland was in een lock- down om ‘de kwetsbaren en oude- ren te beschermen’ riepen Rutte en co en RIVM. Maar de kwetsbare ouderen gingen bij bosjes dood. In Heerde zagen de bewoners vaak vier lijkwagens per dag af en aanrij- den. Pas na weken onbeantwoorde noodkreten en veel doden, besloot de veiligheidsregio te luisteren en stuurde verpleegkundigen en ver- zorgenden uit het leger naar de hel in Heerde.


Ik wilde voor dit zomernummer eigenlijk een vrolijke column schrij- ven, iets over de geopende gren- zen, de vooruitzichten op reizen en het (voorlopig) teruggedrongen besmettingsgevaar. Maar dit verhaal over Heerde, dat exemplarisch is voor de situatie in veel andere verpleeghuizen, moet worden verteld, nu en ook na deze pandemie. Hoe Nederland collectief vergat de ouderen en hun verzorgenden te beschermen. Zodat we nooit vergeten hoe er werd vergeten.


Wouke van Scherrenburg


Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73