search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GELDZAKEN D


De coronacrisis heeft de manier veranderd waarop we winkelen en betalen, vertelt Claassen, van de afdeling contant geld bij De Nederlandsche Bank. ‘Veel mensen gingen tijdens de intelligente lockdown – of gaan nog steeds – alleen voor het hoognodige naar de winkel. Ouderen bleven zelfs bij winkels vandaan om het risico op besmetting uit de weg te gaan. Daarnaast kopen mensen nu vaker online en betalen ze via internet. We zien ook dat in de winkels meer wordt gepind. Veel winkeliers vragen hun klanten daar om, helaas soms dwingend in de vorm van ‘pin only’. Pinbetalingen zijn steeds meer contactloos, waarbij je dus betaalt zonder je pincode in te toetsen. Het duwtje in de rug daarbij komt van de banken, die de limiet voor contactloos betalen eind maart verhoogden van 25 naar 50 euro per betaling. Je kunt tijdelijk dus in één keer een bedrag tot 50 euro afrekenen zonder je pincode te gebruiken.’


Waarom zijn winkeliers niet happig op contante betaling? Is cash zo onveilig? ‘Om met die laatste vraag te beginnen: nee, cash is ge- woon veilig. Allerlei onderzoek laat zien dat het corona- virus maar korte tijd overleeft op een bankbiljet. De kans dat het virus zich verspreidt via bankbiljetten is dan ook erg klein. We lopen meer kans op besmetting als we een hard, glad oppervlak aanraken. Daarom maken super- markten hun winkelkarretjes en pinapparaten voortdu- rend schoon. Dat veel winkels liever geen cash ontvangen zit ‘m vooral in het handcontact tussen de klant en het kassaperso- neel. Het RIVM adviseert daarom het geld op de toon- bank te leggen, dus niet in de hand van de kassamede- werker. Dat is prima te doen, toch?’


Heeft contant geld nog wel toekomst? ‘Contant geld verdwijnt niet, denk ik. Zeker niet op af- zienbare termijn. Dat is een geruststellend idee, vooral voor de ruim twee miljoen mensen voor wie contant geld belangrijk is, zoals ouderen, mensen met een beperking en mensen met een krappe beurs. Het is voor hen zelfs een voorwaarde om hun financiën zelf te kunnen regelen. Wie digitaal niet vaardig is, houdt met contant geld het beste overzicht van zijn uitgaven. Ook als je niet veel te besteden hebt, is contant betalen de beste manier, want dan is de uitgave zichtbaar. En tastbaar. Anders gezegd: je voelt zo als het ware meer de betaalpijn.


50 Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020


Winkeliers hebben geen wettelijke plicht om cash te accepteren, maar De Nederlandsche Bank vindt dat ze wel een maatschappelijke plicht hebben. We doen er alles aan om het contante betalingsverkeer goed te blijven laten functioneren. We over- leggen daarover met allerlei partijen, zoals banken, winkeliers, horeca, de Consumentenbond en organisaties voor ouderen- en mindervaliden. KBO-PCOB is een van de partijen die heel actief is in het overleg. Zij komen op voor iedereen die contant geld wil blijven gebruiken.’


Wat levert dat overleg concreet op? ‘Eind mei hebben we opnieuw af- spraken gemaakt over de acceptatie van contant geld. Wie contant wil betalen, moet dat gewoon kunnen doen. Daarom ligt er de afspraak dat de organisaties van winkelbe- drijven hun leden adviseren geen ‘pin only’ in te voeren. Ook over de bereikbaarheid van geldautomaten en afstortautomaten voor geld zijn afspraken gemaakt. Banken hand- haven hun geldautomaten voorlopig op het niveau dat ook eerder met gebruikers is afgestemd. Zo kunnen mensen op genoeg plaatsen contant geld blijven opnemen. We kijken ook naar de toekomst. Het zou heel goed kunnen dat, mede door de coronacrisis, meer mensen met pin blijven betalen. Ze zijn er nu immers aan gewend. Met alle organi- saties die ik al noemde, onderzoeken we daarom wat nodig is aan con- tante voorzieningen als we straks structureel minder met cash beta- len. Daarbij proberen we een goede balans te vinden tussen de belangen van aanbieders, winkeliers en de consumenten.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73