search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DE VERENIGING IN CORONATIJD


30 MAART Met NOOM Informatielijn voor álle ouderen in Nederland KBO-PCOB besluit met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migran- ten (NOOM) samen te werken rond de Ouderen-Infolijn. Zo kunnen ook oudere migranten – indien gewenst in de eigen taal – te woord worden gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Suri- naamse of Turkse achtergrond heeft. Later sluiten ook Alzheimer Nederland en de Harteraad aan.


31 MAART Brief Tweede Kamer over de wijkverpleging Samen met onder meer Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Ieder(in) en Alzhei- mer Nederland sturen we een brief naar de Tweede Kamer over de wijkverpleging. Omdat we signalen krijgen dat zorg zonder overleg wordt afgebouwd of stopgezet en er een gro- ter beroep wordt gedaan op mantelzorgers, pleiten we voor meer aandacht voor de be- lastbaarheid van de mantelzorger. En vragen we om goede informatie voor de mensen zelf over de vermindering van zorg. En we roepen gezamenlijk nogmaals op om wijkverpleeg- kundigen, verzorgenden en mantelzorgers te voorzien van alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.


6 APRIL Boek in Beeld – De laatste getuige Voor alle senioren die thuiszitten, presenteert KBO-PCOB Boek in Beeld. Schrijver Frank Krake leest dertig dagen lang iedere dag een hoofdstuk voor uit zijn boek De laatste getuige op beeld. Vanaf zijn schrijverskamer neemt Krake de luisteraar mee in het waargebeurde verhaal van Wim Aloserij, die als jongeman tijdens de Tweede Wereldoor- log verschillende Duitse kampen en een van de grootste scheepsrampen aller tijden overleefde.


MAART


31 MAART Gratis instructiefi lmpjes over videobellen De website www.jowtube.nl is speciaal voor senioren gemaakt en biedt video’s over allerlei onderwerpen voor de computer, smartphone of tablet. Normaal moet daarvoor betaald worden, nu kunnen leden van KBO-PCOB drie video’s bekijken over videobellen, zonder account.


4 APRIL KBO-PCOB werkt mee aan de leidraad over de coronatriage voor oudere patiënten met verdenking op corona, oftewel de afwegingen of een oudere patiënt al dan niet met spoed gezien moet worden door een arts of verwezen moet worden naar het ziekenhuis.


APRIL 6 APRIL Speciaal telefoonnum-


mer voor mantelzorgers Om mantelzorgers een


houvast te bieden, vraagt KBO-PCOB de gemeen- ten om een speciaal telefoonnummer voor


mantelzorgers in het leven te roepen voor alle vragen en zorgen die onder mantelzorgers leven.


32 Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73