search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
75 JAAR BEVRIJDING


‘BEVRIJDING EN 275 KILOMETER VAN HUIS’


Begin februari trok een trieste stoet bewoners te voet uit ons Lim- burgse dorp Beesel weg, richting het Duitse Brüggen. Ze zouden met treinen vanuit Duitsland naar Friesland, Groningen en Drenthe geëvacueerd worden. Rugzak- jes met proviand, kleding en een beetje huisraad op kruiwagens, bolderkarren en aan het stuur of bagagedrager van een fiets. Soms stoppen omdat Engelse jagers de trein onder vuur namen. Als het mogelijk was gingen wij plat tegen de spoorberm liggen of holden wij naar een bijgelegen bosje. Vluch- ten kon echter niet. Toen de trein een keer stopte op een spoorbrug boven een rivier en de aanvallen van de Engelse jagers opnieuw begonnen, denk ik niet dat er meer gebeden is dan op dat moment.


Vluchtelingen Na twee dagen reizen kwamen wij in Sneek terecht. Ons gezin van vader, moeder en vijf kinderen, plus een inwonende tante werd hier op twee verschillende adressen ondergebracht. Veelal leefden de mensen in Sneek met de vluch- telingen mee. Later als ik op tv stromen vluchtelingen zag, moest ik hier altijd aan terugdenken. Wij hadden totaal geen idee hoelang deze toestand zou duren. Iedere dag de tocht naar de gaarkeuken. Te weinig eten. Mijn moeder vertel- de later dat vader het eten uit zijn mond spaarde voor zijn kinderen.


Beesel werd op 1 maart 1945 be- vrijd. Maar wij konden niet feest- vieren, want de afstand naar ons dorp was meer dan 275 kilometer. En Sneek was nog steeds bezet gebied. Pas op 15 april 1945 werd ook Sneek bevrijd. Vreugde, maar ook heimwee naar Limburg. Er


trok ook een bevrijdingsoptocht door Sneek waar mijn ouders naar gingen kijken. Ze vonden het mooi, maar later vertelden ze mij dat ze verdrietig waren geweest toen ze zagen dat in deze optocht de spot werd gedreven met de veelal katholieke vluchtelingen met hun grote gezinnen. Het duurde nog tot eind mei, voordat er dagelijks vrachtauto’s arriveerden om de evacués op te halen en terug naar Limburg te rijden. Over kapotte wegen en met de nodige omleidingen duurde deze reis meer dan tien uur.


Desillusie Het was een desillusie om te zien hoe ons dorp eruitzag. Het had bijna vier maanden in de frontlinie gelegen en er was geen huis waar de dakpannen niet op straat lagen, de ruiten kapot geschoten en waar alles was leeggeroofd. Maar de vreugde dat wij het samen over- leefd hadden, verdrong het verdriet van de grote vernielingen.


In ons dorp waren nog Britse sol- daten en na enkele dagen mochten wij met hen op de foto. Kijkend naar deze foto bedenk ik wat al die mensen op de vlucht, die vaak de dood voor hun ogen gezien heb- ben, moesten meemaken.


Leo Janissen (78) (Op het moment dat deze barre exodus plaatsvond was Leo nog erg jong, veel van de informatie kreeg hij nadien via zijn ouders en oudere zussen en broers.)


De jeugd van Beesel met Engelse bevrijders Fotograaf:Toon Bongaerts


76 Magazine van KBO-PCOB mei 2020


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73