search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEKST: ANNEMIEKE LENSSINCK FOTO: MARK KOHN


De raad in overleg met minister De Jonge


Wim van Minnen zit namens KBO-PCOB in de raad


SCHRIJFGROEP Bij elk thema werkt de raad met een schrijfgroep van zo’n vijf mensen. Die stelt het uiteindelijke advies op, maar de inbreng komt van alle twin- tig leden. ‘We zien elkaar normaliter elke maand in Utrecht en tussendoor hebben we veel contact. Je moet mijn mailbox eens zien, één vraag van iemand levert binnen 24 uur een hele rits reacties op. Dat is tekenend voor de gedrevenheid van de leden. Die doen niets half.’


Overal antennes en voelsprieten – er is bij de leden geen gebrek aan, zegt Wim. ‘Iedereen gaat de boer op, spreekt mensen, raadpleegt specialisten en organisaties.’ Zelf is hij al jaren betrokken bij de belan- genbehartiging van ouderen in zijn woonplaats Utrecht. Daarnaast gaat hij geregeld te rade bij specialisten en focusgroepen van KBO-PCOB. Ook ouderenbezoek levert hem volop waardevolle inzichten op.


VER VAN DE PRAKTIJK Dicht bij de mensen om wie het gaat, dat weegt dus zwaar in de aanpak van de raad. Nogal wiedes, zou je zeggen – hoe kun je anders goed advies uit- brengen? Toch merken de leden dat die manier van denken bij beleids- makers nog niet altijd vanzelfsprekend is. Wim: ‘Op de ministeries bijvoor- beeld zitten hardwerkende, goedwil- lende ambtenaren, maar ze staan soms ver van de praktijk en de leefwereld van ouderen. Een voorbeeld? Het ministerie van VWS vroeg ons om een advies over keuze-informatie voor verpleeghuizen. Wij keken elkaar aan: wélke keuze? Als ouderen moeten verhuizen naar een verpleeghuis, is er zelden tijd of gelegenheid om te kun- nen kiezen. Ze moeten genoegen ne- men met waar plek is. Daar leggen we de vinger op: kijk, zó ervaren ouderen dit, in de praktijk. Dat zijn eye-openers, net als de ideeën en oplossingen waar- mee we komen. Zo pleitten we voor een landelijke website met duidelijke


informatie over de kwaliteit en ken- merken van alle verpleeghuizen. Juist ook over de zachte kanten, zoals ge- borgenheid, identiteit en zingeving. Hoe mooi zou het zijn als je in een ver- pleeghuis eerst kunt proef-logeren?’


ADVIES VOOR DE MINISTER Vier keer per jaar gaan Wim en zijn collega’s naar Den Haag, waar minister de Jonge van VWS hen ontvangt voor overleg. ‘We hebben hem inmiddels vijf adviezen overhandigd met een groot aantal concrete, praktische aan- bevelingen. Die zijn niet in een diepe la verdwenen, maar naar de Tweede Kamer gegaan. Ons jongste advies gaat over gezondheidsbevordering. Gemeenten hebben de wettelijke taak om ouderen te stimuleren gezond en vitaal te blijven. In de praktijk doet slechts de helft van de gemeenten dat. Wij adviseren de minister er bij de gemeenten op te hameren dat er meer aandacht komt voor de uitvoering van de wet.’


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73