search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ODE AAN DE BRIEF


TROOSTBRIEVEN Jet: ‘In oude troostbrieven werd geschreven dat je standvastig moest zijn en je niet moest laten overmannen door verdriet. Dat zie je bijvoorbeeld in de brief van Justus Lipsius aan Martine Plantijn uit 1602. In deze brief keert Lipsius na het troostdeel terug naar het dagelijks leven en bedankt dan namens zijn vrouw voor de ge- schonken pannen. Dat zou nu echt niet meer kunnen.’


‘Geachte lieve mevrouw, Ik heb met droefheid vernomen,


uit de brieven van uw zoon Bal- thasar, dat uw dochter Adriana is overleden. Een onverwacht be- richt voor mij omdat zij een paar weken geleden nog gezond en wel hier bij ons in huis was. (…) Verder, lieve mevrouw, wil mijn vrouw u heel bijzonder bedanken voor de koekenpannen die u haar niet alleen gestuurd hebt, maar zelfs geschonken, wat helemaal niet haar bedoeling was; ze zegt dat ze zeer aan u verplicht is en hoopt bij gelegenheid in staat te zijn uw vriendelijkheid te verdie- nen of u er tenminste persoonlijk voor te bedanken. (uit brief Justus Lipsius)


NIET ALLEEN GROTE DINGEN Jet heeft duizenden brieven gele- zen, waarvan ze er 150 selec- teerde voor haar boek. ‘Het is de puurheid die een brief mooi maakt’, vindt ze. ‘En dan hoeft het niet alleen te gaan om grote


30 Magazine van KBO-PCOB mei 2020


dingen. Ook huis-tuin-en-keuken-brieven zijn van waarde, zoals die van Margaretha Turnor, de zeven- tiende-eeuwse kasteelvrouwe van Amerongen die haar man schrijft over de moestuin die moet worden opgehoogd, de onderhandelingen die ze met de molenaar voert en de varkens die ze eigenhandig heeft geslacht. Ik vind dat heel leuk om te lezen. We moeten ook niet denken dat elke brief vroeger een literair meesterwerk was of een belangrijk onderwerp behelsde. Omdat alles natuurlijk per brief ging, was het ook gewoon de manier om kennis uit te wisselen en praktische dingen te regelen.’


EEN LUIKJE OPENEN Terwijl Jet met haar boek bezig was, ging ze ook zelf weer brieven schrijven. Ze kocht briefpapier, instal-


‘Het lege papier, de tijd die je ervoor hebt vrijge- maakt, de postzegel die al klaarligt - dat allemaal dwingt aandacht, reflectie en diepgang af’


leerde zich achter haar bureau en begon. ‘Nadat ik een paar regels had geschreven — waarmee een appje al lang gevuld zou zijn — en eigenlijk dacht dat ik alles wel verteld had wat ik wilde vertellen, bleek ik nog heel veel ruimte over te hebben. En dus schreef ik door, en ging ik dieper in op wat ik van dit vond en wat ik had gedacht toen dat gebeurde. Het lege pa- pier, de tijd die je ervoor hebt vrijgemaakt, de post- zegel die al klaarligt — dat allemaal dwingt aandacht, reflectie en diepgang af, en dat is de meerwaarde van een brief. Als je schrijft, gebeurt er bovendien iets anders dan wanneer je praat: er openen zich luikjes in je hersenen, waardoor je in staat bent je gedach- ten te ordenen, nieuwe inzichten te krijgen, en een uitlaatklep te vinden voor je gevoelens.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73