search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dear Helen, Als ik nu niet schrijf dan ben ik zelf gelijk terug dus geen uitstel meer.


We hebben een week slecht weer gehad, toen een week overtocht tusschen Las Palmas & Pernambucco, een door niets verbroken eentonigheid en in beide omstandigheden had ik geen lust tot schrijven. Ik heb ontzettend weinig geschreven aan brieven & andere dingen. Er is wel veel tijd voor maar die kun je haast niet gebruiken, een schip is altijd vol stoornissen, vooral dit, je kunt je niet op dek vertoonen of je wordt aangesproken. Vervelend is dit. Erger dan een dorp.


HOT LETTERS VAN LINCOLN Van Abraham Lincoln is bekend dat hij in een woedende bui ‘hot letters’ schreef: brieven waarin hij helemaal losging en die hij vervol- gens niet verzond, maar bewaarde in een la. Het leukst is het natuur- lijk als er wél antwoord komt. Jet las talloze correspondenties. Ze noemt dat treffend een gesprek tussen twee afwezigen. ‘Mensen kunnen elkaar echt ontmoeten in een brief. Soms gaat hun dat op papier zelfs beter af dan in werkelijkheid. Voor dichter en scheepsarts J. Slauerhoff, die veel op zee zat, was de briefwisseling met zijn goede vriendin Hille (Helen) Ris Lambers heel belang- rijk. Wanneer ze elkaar op een gegeven moment in >


WIN!


Wilt u kans maken op het boek P.S. Van liefdespost tot hate- mail van Jet Steinz? Bel dan vóór 26 mei naar 0909-0108 (€ 0,60 per gesprek),optie 2 of sms naar 3111: magazine <spatie> PS


Mijn indrukken? Het zijn mooie plaatsen die wij aandoen maar om er wat van te zien is de tijd altijd te kort. Een halve dag meestal maar een paar uur. Aan boord is meer comfort je zit minder lang in de hitte dat zijn de voordeelen, boven het varen in Indië. Maar aan het land heb je veel meer daar.


(…)


Echt leven is het varen toch eigenlijk niet. Je mist eigenlijk alles wat het essentieele is. De psyche van de zeelui is ook daardoor wel beïnvloed de meesten zijn nogal goedig maar leeg en zonder intéresse.


Wat hebben we weinig gehad aan mijn verblijf in Rotterdam. Ik had mij er meer van voorgesteld. Het komt wel vooral doordat die eene maand zoo bezet was en ook last not least dat ik door alles wat ik heb beleefd de laatste tijd niet meer de oude ben. — Het is wel in sterk contrast met de correspondentie die wij gevoerd hebben. Maar ’t is in vele gevallen zoo gegaan, met mijn beste vrienden voelde ik dat ik het contact hopeloos kwijt was zonder daar veel tegen te kunnen doen. Ik heb ook zoo sterk ’t gevoel dat ik niets bijna kan vertellen van het leven daar ginds en dat het hun ook niet intéresseert. Ik verlang er dikwijls naar terug, d.w.z. niet naar ’t varen maar naar de plaatsen waar ik ben geweest. Misschien ga ik wel weer naar toe, had ik er beter kunnen blijven.


(…)


Weet je wat opvallend is hier? Dat de migranten ondanks hun nooddruft veel levenslustiger indruk maken dan de rijke 1e klassers. Een leven met veel zorgen schijnt toch waarachtiger te zijn dan een leeg luxe leven. He- laas ben ik natuurlijk erg aan de 1e klasse gebonden. Daar is weinig aan te doen. Ik hoop bij terugkomst je geslaagd te vinden. Groet thuis harte- lijk van mij.


je Jan (uit brief Jan Slauerhoff)


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73