search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ger vitaal, je hebt minder kans op suikerziekte en obesitas, je blijft mobieler en daardoor langer zelf- standig, je komt meer onder de mensen en je komt meer buiten. Ook voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen zijn er opties, zoals duofietsen, waarbij er een hoofdbestuurder is en de persoon die minder mobiel of gezond is, de passagier. Deze kan dan wel meetrappen. Bewegen, en dus fietsen, is ook goed voor mensen met dementie, zo heeft onderzoek bewezen. Het vertraagt het proces.’


Opnieuw leren fietsen Aangepaste fietsen bieden heel wat voordelen. Dat beaamt ook Jos Gortemaker, fietsadviseur bij fietsfabrikant Huka in Oldenzaal. ‘Met een driewieler of andere aangepaste fiets ondervang je allerlei belemmeringen, en be- langrijker nog: mensen kunnen er weer zelfstandig op uit. Het is belangrijk om plezier in het fietsen te hebben of het in ieder geval weer terug te krijgen.’ Toch zijn >


‘IMAGO DRIEWIELFIETS MAG MENSEN NIET WEERHOUDEN’


WELKE FIETS IS GESCHIKT? Ergo- en fysiotherapeuten, maar ook fiets- docenten kunnen u adviseren bij de zoektocht naar een geschikte aangepaste fiets, en helpen bij het aanvragen van dit hulpmiddel en het krij- gen van een vergoeding ervoor bij de gemeente. Kijk ook op www.driewielfietsenwijzer.nl


De driewielfiets is vandaag de dag een prima al- ternatief voor de tweewielfiets, maar het imago wil mensen nog weleens tegenhouden om er een aan te schaffen. In november vorig jaar hield KBO-PCOB samen met Huka en de Fietsers- bond een bijeenkomst over het imago van de driewielfiets. Een geslaagde en interessante dag waarop de bezoekers de meest uiteenlopende vragen stelden. ‘Vooral vragen als: wat kost zo’n fiets?, waar kan ik deze kopen? en is het lastig fietsen?’, zegt fietsadviseur Jos Gortemaker van Huka. Dat het imago van driewielfietsen niet altijd best is, heeft volgens hem te maken met vroeger. ‘Toen werden dergelijke fietsen hoofd- zakelijk gemaakt voor mensen met een licha- melijke of verstandelijke beperking. Maar hierin is een verschuiving ontstaan. Tegenwoordig zijn er steeds meer senioren die gebruikmaken van bijvoorbeeld een driewielfiets of duofiets. Op jaarbasis maken wij er al zo’n vierduizend voor de Nederlandse en buitenlandse markt. Mooie, degelijke en vooral veilige fietsen die ervoor zorgen dat mensen zelfstandig blijven. Al onze fietsen zijn bijvoorbeeld voorzien van Dutch Design. De fietsen van nu, daar mag je absoluut mee gezien worden. Dat imago hoeft dus geen belemmering te zijn.’


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73