search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RAAD VAN OUDEREN


DE RAAD VAN OUDEREN IN ACTIE:


‘ADVIES OVER THEMA’S DIE ER ECHT TOE DOEN’


GEDREVEN LEDEN UIT HET HELE LAND, ALLEMAAL GOED GEBEKT, GOED


GEÏNFORMEERD EN DICHT BIJ DE MENSEN OM WIE HET GAAT. ZIE DAAR DE RAAD VAN OUDEREN,


DIE ADVIES GEEFT AAN DE MINISTER VAN VWS OVER BELANGRIJKE


ONDERWERPEN VOOR OUDEREN. WIM VAN


MINNEN (70) ZIT IN DE RAAD NAMENS KBO-


PCOB. ‘GOED BELEID LUKT ALS JE NIET ÓVER OF


ZONDER, MAAR JUIST MÉT OUDEREN PRAAT.’


Toen Manon Vanderkaa hem vroeg om namens KBO-PCOB in de raad te gaan, zei hij niet direct volmondig ja, bekent Wim van Minnen. Want hij mag dan gepensioneerd zijn, zijn agenda was al tot de kantlijn gevuld. Bestuursfunctie hier, advieswerk daar, huisbezoeken bij ouderen en dan ook nog Franse les. Geen zorgen, zei Manon, de hoeveel- heid werk zou echt meevallen. Wim lacht bij de herinnering: ‘Nou, niet dus. Ik ben al snel een dag per week druk met de raad.’ Met volle overtuig- ing en plezier overigens, voegt hij er meteen aan toe. ‘Er is een omslag in het denken over ouderen, namelijk dat hun inbreng cruciaal is voor beter ou- derenbeleid. We moeten niet óver of zonder, maar juist mét ouderen praten. In de raad kan ik ook een stem geven aan mensen die geen stem hebben.’


(ON)GEVRAAGD ADVIES De in 2018 geïnstalleerde raad telt twintig leden. Allemaal zijn ze actief in regionale en landelijke ouderen-


46 Magazine van KBO-PCOB mei 2020


netwerken. Hun opdracht: gevraagd en ongevraagd advies geven over thema’s die er echt toe doen in het leven van ouderen.


‘Toen we begonnen lagen er drie thema’s op ons bordje: eenzaamheids- bestrijding, langer thuis wonen en betere verpleeghuiszorg. Dat is inmid- dels opgerekt’, vertelt Wim. ‘Eenzaam- heid bijvoorbeeld koppelen we aan zingeving. Ouderen ervaren eenzaam- heid immers als zwaarder wanneer ze het gevoel hebben geen betekenis meer te hebben in het leven.’ De raad heeft een duidelijke rode draad: instanties zijn er om oplossin- gen mogelijk te maken, maar min- stens zo belangrijk is het beroep op de oudere zelf. Wim: ‘Zorg dat er naar je wordt geluisterd, dat je voorbereid bent op je toekomst door gezond te blijven, actief en in beweging. Een so- ciaal netwerk waarop je kunt bouwen telt ook mee. Dat appel zie je in elk advies terug.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73