search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
check of het voor u geldt


JE GELD OF JE LEVEN


HEEFT U RECHT OP EEN AANVULLEND INKOMEN (AIO)?


HEEFT U GEEN OF EEN ONVOLLEDIGE AOW-


UITKERING, WEINIG OF GEEN INKOMSTEN EN GEEN OF EEN GERING VERMOGEN? MAAR


WEINIG MENSEN WETEN DAT ZE DAN AANSPRAAK KUNNEN MAKEN OP EEN AANVULLENDE


INKOMENSVOORZIENING OUDEREN (AIO). DEZE UITKERING KAN UW


INKOMEN AANVULLEN TOT HET SOCIAAL


MINIMUM, AFHANKELIJK VAN UW FINANCIËN EN WOONSITUATIE. CHECK


OF OOK U HIER RECHT OP HEEFT.


TEKST: ERIK BECKERS ILLUSTRATIE: TOM JANSSEN 20 Magazine van KBO-PCOB mei 2020


GEEN OF ONVOLLEDIGE AOW? Verblijft u niet langer dan dertien weken per jaar buiten Nederland en ontvangt u geen of een onvolledige AOW-uitkering? Bijvoorbeeld omdat u een tijdje in het buitenland heeft ge- woond? Dan kunt u een AIO-uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekerings- bank. Check zelf, of laat iemand anders dat doen, of u hiervoor in aanmerking komt via www.svb.nl/nl/aio/doe-de- aio-check Hier ziet u of het voor u zin heeft om een AIO-uitkering aan te vragen. Geef direct uw gegevens aan de Sociale Verzekeringsbank door, dan ontvangt u binnen enkele dagen een aanvraagformulier per post.


AANVULLING SOCIAAL MINIMUM Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. De maximale AIO-uitkering in 2020 is nu € 1.514,70 per maand. Hier komt in mei 8% aan vakantiegeld bij. Helaas krijgen maar weinig ouderen de maximale uitkering. Uw woonsituatie, de aanwezigheid van kostendelers, andere inkomstenbronnen, uw vermo- gen en eventuele overwaarde van uw eigen woning kunnen de aanvulling flink lager maken of doen vervallen.


WAT IS UW WOONSITUATIE? Het maximale bedrag geldt als u een partner heeft met AIO-uitkering. Heeft


uw partner daar geen recht op, dan ontvangt u maximaal € 757,35 per maand. Wie alleen woont, krijgt maxi- maal € 1.117,44. Heeft u geen partner maar verblijft u in een verpleeghuis? Dan is het maximum nog maar € 347,89. Als u én uw partner in een verpleeghuis verblijven, krijgt u samen iets meer: € 562,66.


ZIJN ER KOSTENDELERS? Woont u niet met uw partner, maar met uw kind, broer, zus of ander familielid van 21 jaar of ouder samen? Dan geldt voor u de kostendelersnorm. U krijgt dan een lagere AIO-aanvulling. Hoe meer kostendelers, hoe lager de aanvulling. Dit kan honderden euro’s per maand schelen, zelfs als uw kos- tendeler geen inkomen heeft en niets bijdraagt in uw kosten.


ANDERE INKOMSTENBRONNEN? Hoeveel aanvulling u op uw AOW krijgt, hangt onder andere af van uw inkom- sten. Niet alleen uw AOW, maar ook uw loon, heffingskortingen, de (voor- lopige) teruggave inkomstenbelasting, een andere uitkering en huurinkomsten verlagen de AIO-aanvulling. Ook de inkomstenbronnen van uw partner worden betrokken in deze berekening. Huurtoeslag en zorgtoeslag tellen niet mee en worden dus niet in mindering gebracht op uw aanvulling.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73