search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
woordelijkheid. Dat is – en ik zeg het nu heel hard – vreselijk asociaal. Dan is het ikke ikke en de rest kan stikken. Dat laatste letterlijk, want dat is precies wat coronapatiënten kan gebeuren. Weet dus: het gaat niet alleen over jouw leven, maar ook over dat van anderen.’


Worstelen met eenzaamheid Dat het de komende tijd de tanden op elkaar zetten wordt, dat staat vast. Ted: ‘Ik zie hoe ouderen worstelen met eenzaamheid. Het is niet gemak- kelijk om nee te zeggen tegen de kin- deren als ze op bezoek willen komen, of om de kleinkinderen niet te kunnen knuffelen. Maar er zijn genoeg moge- lijkheden om met familie en vrienden in contact te blijven, ook als je niet digitaal vaardig bent. Bél elkaar gewoon. Praat samen over wat je meemaakt en ook over wat je nodig hebt en wilt. Ik sprak een vrouw wier hoogbejaarde vader alleen woont. Ze doet zijn was, die ze nu voor de deur weghaalt en terugzet. Verder is er geen direct contact. Hartverscheu- rend. In een verpleeghuis is bezoek niet meer mogelijk, dat is helder, maar voor een ouder die alleen woont ligt het anders. Ik heb de dochter gead- viseerd met haar vader te praten. Het zou zo maar kunnen dat hij het con- tact belangrijker vindt dan het risico dat hij wordt besmet.’


Tot slot zet Ted nog een paar algeme- ne richtlijnen op een rijtje. ‘Blijf binnen als je mild verkouden bent of verhoging hebt. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet: houd twee armlengtes afstand tot anderen. De dokter bellen hoeft niet. Bellen is wel nodig als je meer dan 38 graden koorts hebt en hoest of moei- lijk ademt.’


DE VIJF


VRAGEN OVER CORONA


1. Kan ik het raam nog wel open- zetten?


‘Ja. Het virus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht, maar die druppels dalen heel snel neer. Er is geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo verspreidt. Je kunt wél besmet raken als je de druppels inademt of ze via je handen in mond, neus of ogen krijgt.’


2. Mensen willen mijn chihuahua aaien. Is dat nog wel verstandig? ‘Er zijn geen aanwijzingen dat huisdieren ziek kunnen


worden van het coronavirus of dat ze het virus overdra- gen op mensen. De hond uitlaten kan dus ook gewoon,


als je tenminste geen klachten hebt zoals koorts, hoesten of verkoudheidsklachten. Houd altijd twee armlengtes afstand tot anderen.’


3. Moet ik mijn brood roosteren?


‘Niet nodig. Het coronavirus kan in voedsel niet in leven blijven. Verpakkingen afwassen hoeft ook niet; de kans


Kijk voor de meest actuele situatie over corona op www.rivm.nl.


Heeft u vragen of wilt u even met iemand praten? Bel dan onze Ouderen- Infolijn: 030-3 400 600


dat je daardoor besmet raakt is zeer gering. Was wel vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je thuis- komt van boodschappen doen.’


4. Moet ik mijn ringen afdoen met handen wassen?


‘Een verstandig idee. Onder je ringen hopen zich vuil en bacteriën op. Als het niet lukt om ze af te doen, neem ze dan mee bij het wassen.’


5. Ik ben 75 en fit. Mag ik gewoon alles doen?


‘Nee, helaas niet. Het RIVM beschouwt 70-plussers als extra kwetsbaar voor het coronavirus. Belangrijkste


adviezen: beperk alle sociale contacten, mijd openbaar vervoer en houd overal twee armlengtes afstand.’


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73