search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Beste pastor…. LEZERSVRAAG: ‘Wat zegt Corona ons?’ N Pastor Adri Verweij


Niet dat je er veel wijzer van wordt als je haar gaat zoeken. De Heilige Corona is net zo ongrijpbaar als de ziekte met dezelfde naam. Zelfs een duidelijke datum voor haar patroons- feest is er niet. 14 mei wordt genoemd, maar ook drie verschil- lende data in november in Oost en West. Want ze duikt overal op. De heilige zou als meisje van 17 jaar (in het jaar 177) de marteldood zijn gestorven, omdat ze haar man of een oom, de Heilige Victor, troostte bij zijn marteling. Dat zou in Egypte of Syrië zijn gebeurd, maar ze wordt ook vereerd in Noord- Italië, Tirol, Beieren, Bohemen, Oostenrijk. Daarom heette de voormalige munt in dat land Kroon. Kortom: ze houdt zich niet aan grenzen, net als het virus. Zij wordt genoemd als patroonheilige van slagers, maar ook tegen hebzucht, schatgraven en goklust. Relieken van haar vind je in Aken en Praag en ook Bremen was eeuwenlang een bedevaartsplaats ter ere van haar. Trouwens: allemaal plaatsen waar we momenteel niet naartoe kunnen. Maar haar naam kom je overal tegen, en het virus met haar naam gaat door de hele wereld en laat een spoor van verwarring achter. Juist nu u zo veel behoefte hebt aan duidelijkheid, antwoorden, na- bijheid, een knuff el, een warme handdruk, hoor je: we weten het niet! En: afstand houden. Ons leven is ons leven niet meer. Niets is duidelijk; ook niet als het over geloven gaat. Zelfs de vredeswens in de kerk is een gevaar in plaats van een opsteker. Geen Avondmaal of Communie, en alle pastorale en diaconale taken zijn op afstand gezet. Kerkdiensten online. Zo veel dat ik niet meer weet welke ik ga volgen. En duurt het nog tot mei of tot ergens in november? Laten we op 14 mei denken aan het verhaal van het 17-jarige meisje Corona, dat het bestond iemand in uiterst benarde tijden bij te staan. Laten we een schietgebedje op afstand doen: dat we elkaar niet uit het oog verliezen en op afstand dicht bij elkaar proberen te zijn! Ziet u ook zo veel plaatsen waar dit gebed al wordt verhoord?


COLUMN ADRI VERWEIJ & JEAN-JACQUES SUURMOND


ADRI VERWEIJ (SCHALKWIJK, 1943) IS SINDS 1969 PRIESTER VAN AARTSBISDOM UTRECHT. HIJ WAS JEUGDPASTOR, OMROEPPASTOR (KRO) EN SINDS 1997 SENIORENPASTOR.


WAT IS UW VRAAG? Pastor Adri Verweij (foto onder) en dominee Jean-Jacques Suurmond (boven) beantwoorden op deze plek vragen van lezers over zingeving. Stuur uw vraag naar magazine@kbo- pcob.nl of Magazine van KBO-PCOB, Ringwade 67, 3439 LM, Nieuwegein.


Magazine van KBO-PCOB mei 2020 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73