search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ook bijna honderd jaar later, interessant en mooi’


AFWIJZINGSBRIEF VAN WIM KAN AAN JASPERINA DE JONG


Jasperina de Jong deed in 1959 als 21-jarig meisje auditie om toegelaten te worden tot het ABC-cabaret van Wim Kan. Hij zag niets in haar en wees haar af. Later zou hij verklaren dat te betreuren. Jasperina de Jong werd leading lady bij het satirische Cabaret Lurelei en speelde daarna in musicals, theatershows, televisieprogramma’s en films. In 2002 sloot ze haar indruk- wekkende carrière in de Nederlandse kleinkunst af. Juist deze gang van het leven geeft de brief extra betekenis.


10 maart 1959


Geachte mejuffrouw de Jong, Alhoewel ik Uw auditie niet uitgesproken slecht vond, durf ik toch — voor- lopig althans — U geen engagement bij ons ensemble aan te bieden. Het is moeilijk U een goed advies te geven. Eerlijk gezegd: een werkelijk talent heb ik niet kunnen ontdekken, alhoewel ik het door U gezongen liedje wel aardig vond. Uw stemmiddelen leken mij (nog) geheel onvoldoende. Het is natuurlijk mogelijk, dat U dit door b.v. zanglessen te nemen kunt verbeteren, maar het valt niet te beoordelen hoeveel tijd daarmee gemoeid zal zijn en of het tot enig resultaat zal leiden. Persoonlijk geloof ik, dat ik U zou aanraden ‘amateur’ te blijven. Alhoewel het woord nauw verwant is aan ‘dilettant’ welk woord, ten onrechte, een slechte klank heeft, meen ik, dat er heel wat mensen zijn, die in hun leven veel meer kans op geluk hebben als ze de kunst als amateur blijven beoefen- en, dan wanneer ze, gewapend met enkele (zwakke) hoedanigheden, de eindeloos moeilijk weg gaan bewandelen, die maar al te vaak uitkomt in het overbekende tranendal. Ik hoop, dat U zult begrijpen, dat het meer een advies is en dat ik mij van- zelfsprekend kan vergissen. U in elk geval veel geluk wensend in Uw verder leven, teken ik met vriende- lijke groeten en hoogachting, Gaarne Uw,


Wim Kan 33


ZEVEN TIPS VOOR EEN MOOIE BRIEF


• Schrijf puur. • Maak het persoonlijk: van u, voor die ander. Dat maakt het tot een ontmoeting op papier.


• Schrijf wat u werkelijk wilt vertellen aan de ander. Dat kan over grote en kleine din- gen gaan.


• Kies veelzeggende details, zodat de ander het ziet en hoort.


• Laat de pen uw binnenwe- reld openen, zodat er ruimte is voor nieuwe gedachten en reflectie. Al schrijvend ontdekt u.


• Schrijf zorgvuldig, in een stijl die past bij uzelf, het onder- werp en de lezer.


• Houd het PS in ere. Een uniek onderdeel van een brief, om- dat u met de pen niet zomaar iets kunt invoegen.


PS Zoekt u een penvriend(in)? Kijk dan op pagina 69.


‘Zijn gedachten zijn,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73