search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
HEEFT U VERMOGEN? Vermogen is alles van waarde dat u bezit. Spaargeld, sieraden, belegging- en, antiek, kunst, een erfenis en uw auto. Spullen die tot een normaal huishouden behoren tellen niet mee, zoals apparaten, meubels, een tv en een wasmachine. Is uw vermogen meer dan € 6.225? Dan krijgt u geen AIO-uitkering. Woont u met iemand anders of met een kind jonger dan 18 jaar? Dan mag u maximaal € 12.450 aan vermogen bezitten. Eventuele schulden worden van uw bezittingen afgetrokken.


OVERWAARDE KOOPWONING Heeft u een koopwoning met over- waarde? De overwaarde wordt berek- end door uw openstaande hypo- theekschuld af te trekken van de WOZ- waarde van uw eigen woning. Is de


overwaarde hoger dan € 52.500? Dan komt u niet in aanmerking voor een gewone AIO-uitkering. Dan kunt u wel een aanvulling krijgen in de vorm van een renteloze lening. Dit blijkt voor veel mensen niet erg aantrekkelijk vanwege de bijko- mende kosten. Bij een lening van meer dan € 5.000 moet u namelijk via een notaris een krediethypotheek afsluiten.


EEN AFWIJZING? BEL ONZE JURISTENTELEFOON Een afwijzing van een AIO-uitkering kunt u binnen een bezwaartermijn van zes weken aanvechten. Dit is een belangrijke termijn, want daarna bent u echt te laat. Neem daarom snel contact op met de Juristentele- foon van KBO-PCOB. Bel ook als u nog twijfelt om een


aanvraag in te dienen. De Juristen- telefoon is bereikbaar op woensdag en donderdag van 13.00-15.00 uur: 030-340 06 55. Laat u door ons helpen om tijdig en deskundig bezwaar in te dienen.


LOBBY KBO-PCOB De AIO-uitkering is bij veel mensen onbekend en we hebben als vereniging zorgen over de strenge toetsen waarmee onze leden en meer ouderen in Nederland te maken heb- ben. KBO-PCOB is voorstander van het actief benaderen door de over- heid van mensen bij niet-gebruik van de AIO. Daarnaast nemen wij onze andere zorgen over de AIO-uitkering mee in gesprekken met Tweede Kamerleden die wij momenteel voeren over enkele AOW-onderwerpen, in het bijzonder de kostendelersnorm.


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73