search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INTERVIEW


mensen tegelijk ernstig ziek worden. We moeten dus alles op alles zetten om te zorgen dat dat niet gebeurt.’


Veel onwetendheid Om zich heen ziet en hoort Ted hoe verschillend ouderen reageren op het virus. ‘Sommigen zijn verlamd door angst en durven de deur niet meer uit. Ronduit laconiek gedrag is het andere uiterste. Zo van: ik ben gezond, het zal wel loslopen met dat virus, dat krijgt mij er niet onder.’ Er is ook veel onwetendheid, merkt Ted. ’Ik krijg vragen als: ik ben op leeftijd maar nu nog gezond, is het niet slim om me juist nu te laten besmetten? Nee, zeg ik dan. Je wéét immers niet hoe hard het virus je zal raken. Stel het dus liever uit, tot er een vaccin is of we groepsimmuniteit hebben opgebouwd.’


praat er samen over’


Boordevol vragen Senioren zitten boordevol vragen, weet Ted. Dagelijks daalt een gestage regen nieuws en informatie op hen neer, maar wat is nou waarheid of wijsheid? Mogen de kleinkinderen wel of niet op bezoek komen? Een bridgetoernooi kan dus niet meer, maar een avondje bridgen met vijf stellen misschien nog wel? Op verjaardagsvisite, boodschappen doen, is dat echt allemaal gevaarlijk? Ted: ‘Leuk is het alles- behalve, maar eigenlijk is op al deze vragen het antwoord hetzelfde: vermijd contact zo veel mogelijk, zorg dat je zo weinig mogelijk anderen tegenkomt. Een frisse neus halen mag, maar doe het niet in een groep en zoek een rustige omgeving op. Het is ook een kwestie van je gezond verstand gebruiken: boodschappen doen moet, maar op bezoek bij iemand is niet per se nodig. De huishoudelijke hulp kan gewoon blijven komen, maar spreek af dat je niet bij elkaar in de buurt komt. In het algemeen geldt: áls je iemand anders tegenkomt, houd dan altijd twee armlengtes afstand.’


Jong of oud, als het gaat om verstandig handelen in deze tijd doet leeftijd er niet toe, vindt Ted. ‘Wie de maatregelen in de wind slaat, neemt geen regie maar ook geen verant-


16 Magazine van KBO-PCOB mei 2020


‘Bel élkaar gewoon,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73