search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ODE AAN DE BRIEF TEKST: MONICA BOSCHMAN FOTO’S/ILLUSTRATIES: RUUD POS, UITGEVERIJ PODIUM, SHUTTERSTOCK


ODE AAN DE BRIEF


De kunst van het brieven schrijven: brieven voor een geliefde, naar het thuisfront, aan de krant. We zijn ermee opgegroeid en we zijn er bedreven in. We kennen het genot van de juiste zinnen aan elkaar breien. En hoe heerlijk het is om een lange brief te ontvangen. Nu we leven in tijden waarin het contact met elkaar moeilijker ligt, wil KBO-PCOB iedereen oproepen pen en papier te zoeken en deze oude kunst weer op te pakken. Het is tijd voor een ode aan de brief.


‘Voor de brief is nog niets in de plaats gekomen’, zegt Jet Steinz. ‘We kunnen appen, mailen en berichten delen op sociale media maar geen van deze vormen brengt de diepgang, refl ectie en schoonheid van een brief. Het is een vorm van aandacht die veel te mooi is om te laten uitsterven.’ Jet Steinz (1990) is schrijver en samensteller van het boek P.S. Van liefdespost tot hatemail: de 150 opmerkelijkste Nederlandse brie- ven. Dit boek is een ode aan de brief. Jet: ‘Het zijn allemaal brieven die daadwerkelijk verstuurd zijn. De mensen die ze schreven had- den er over het algemeen geen idee van dat ze ooit in een boek gepubliceerd zouden worden. Het zijn intieme brieven die echt iets vertellen, soms onbeholpen ge- schreven zijn, maar daardoor vaak des te ontroerender.’


AL DIE KUSJES De 150 brieven in het boek — de oudste werd geschreven in 1527, de meest recente in 2013 — zijn geordend naar soort: brieven met


28 Magazine van KBO-PCOB mei 2020


Afscheidsbrief van Kornelis Brandes aan zijn zoon Tonnie, zonder datum (mei 1942).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73