search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WELKOM manon vanderkaa


DIRECTEUR KBO-PCOB MANON.VANDERKAA@KBO-PCOB.NL TWITTER @MANONVANDERKAA


66 GEZEGD & GEZWEGEN 68 10 TIPS VOOR THUIS 70 LEZEN


72 75 JAAR BEVRIJDING verhalen van lezers


78 PUZZEL: BEL & WIN! 80 COLOFON


82 BETEKENISZOEKERS van directeur tot Zeeland-promotor


ZO VEEL MOOIE INITIATIEVEN MAGAZINE


Het leven zoals we dat gewend waren, ligt stil. We zijn aan huis gekluisterd en we missen elkaar. We hebben verdriet en zorgen om de mensen die besmet zijn. En we worstelen met de zorg voor elkaar, zoals de dagelijkse mantelzorg die steeds zwaarder valt, nu de dagbesteding en de thuiszorg soms zijn weggevallen. Reden voor KBO-PCOB om het Meldpunt Thuiszorg te starten. De vele meldingen die daar binnenkomen, geven we door in onze overleggen met het ministerie, de inspectie en de koepels van artsen en zorgverleners. Gelukkig wordt er goed en serieus naar onze signalen geluisterd. Nog mooier zijn de vele prachtige initi- atieven die uit alle hoeken en gaten loskomen. ‘Bent u niet verrast door al die tekenen van saamhorigheid?’, vroeg een journalist van het AD mij. ‘We zijn niet anders gewend in onze vereniging, die gebouwd is op omzien naar elkaar’, zei ik. Het antwoord of deze epidemie het beste of het slecht- ste in mensen naar boven brengt, is geheel aan ons, wij zijn geen buitenstaanders. En ik ben erg onder de indruk van de vele mooie initiatieven in onze vereniging. Afdelingen die zich realiseren dat het erom gaat leden nu te laten ervaren dat we verbonden zijn. Die belcirkels opzetten, kaarten sturen, hun vrijwilligers steunen, aardigheidjes verzinnen. En al die geweldige bezorgers die het onder deze moeilijke omstandigheden toch voor elkaar hebben gekregen om de meeste magazines bij de leden te krijgen! We hebben zo veel bedankjes van leden gekregen die het juist nu zo fi jn vinden om ons magazine te ontvangen. Wij doen er alles aan om er nu voor u te zijn. U kunt ons bellen op de Oude- ren-Infolijn, we organiseren leuke en nuttige zaken, zoals een cursus beeldbellen, dus houd onze nieuwsbrieven in de gaten! Het is een taaie tijd. Hou vol en weet dat we alle- maal met elkaar verbonden zijn. Blijf omzien naar elkaar!


NU OOK OP APP Download de app voor Magazine KBO-PCOB en lees het op uw tablet of mobiel


Manon Vanderkaa PS Blijf bij. Ga naar www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven


v‘Ik ben erg onder de indruk


an de vele mooie initiatieven in onze vereniging’


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73