search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GEZEGD & GEZWEGEN Opgesloten door corona: opletten met wat ik zeg’


‘Ik voel me onvrij en moet de hele dag


Maria (83) en Frans (86) moeten de hele dag in hun eigen appartement blijven,


omdat er in het complex mensen besmet zijn met corona. Dat valt zwaar, ook


omdat de geriater nog maar kort geleden heeft vastgesteld dat Frans de ziekte van Alzheimer heeft. ‘Ik voel me vaak onvrij en


moet de hele dag rekening houden met wat ik zeg’, vertelt Maria. Voorheen kon ze nog naar buiten, nu zitten ze de hele dag samen


binnen. Het interview doet ze via WhatsApp, omdat ze niet vrijuit kan spreken.


I 66 Magazine van KBO-PCOB mei 2020 OPGETEKEND DOOR: MONICA BOSCHMAN


‘Ik was gewend alleen boodschappen te doen, te gaan fietsen en wandelen. Even alleen zijn. Dat gaat nu niet meer. Ik voel me vaak onvrij en moet de hele dag rekening houden met wat ik zeg, omdat het verkeerd begrepen wordt door Frans. Hij wordt ook achterdochtig, dat hebben veel mensen met alzheimer. Het is voor mij nu lastig om met iemand te bellen, omdat we steeds in dezelfde ruimte zijn. Hij houdt ook in de gaten of hij meldingen hoort op mijn telefoon of tablet en wil weten waar dat voor is. Voor dit interview via WhatsApp heb ik de geluiden uitgezet.


Door zijn ziekte heeft Frans een zeer wisselend humeur en vergeet hij dingen die zijn afgesproken. Hij is erg bezorgd over zijn lichamelijke klach- ten en kan daar heel gespannen van raken. Daar valt op dat moment niet over te praten, hij wordt dan boos. Zo ontstaan steeds irritaties. Frans las bijvoorbeeld een zin in de krant over corona die hij niet begreep. Ik leg op zo’n moment uit wat er bedoeld wordt. Hij is het daar niet mee eens en zegt dat hij gelijk heeft. Dan moet ik eigenlijk niets meer zeggen, maar dat lukt niet altijd. Meestal probeer ik dan iets anders te gaan doen en het er niet meer over te hebben. Derge- lijke dingen komen een paar keer op een dag voor en maken het moeilijk vriendelijk te blijven. Vaak is hij nogal dwingend en moet iets meteen. Wan- neer ik dat niet doe, wordt hij kwaad en ik verdrietig. Je moet jezelf steeds voorhouden dat hij er zelf niets aan kan doen. Dat lukt niet altijd.


We hadden veel eigen hobby’s. Ik cre- atief, hij vooral sport. We waren altijd bezig en actief, ook samen met ande- ren. De laatste jaren zijn we nog veel op reis geweest, met z’n tweeën en met vrienden. We vonden het heerlijk om wekenlang op campings te staan. Eerst in Europa, de laatste jaren in ei- gen land. Dat kan nu niet meer. Bijna alles is stilgevallen en de rollen zijn


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73