search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
REACTIES


WISSEWASJE


MARATHON Mijn hoogbejaarde vader, trotse bezitter van een fonkelnieuwe rollator, heeft het NOS Journaal gemist. Aan de telefoon praat ik hem bij over de nieuwste maatregelen betreff ende het coronavirus. Theaters en musea gaan dicht, evenementen zijn ver- boden, voetbal wordt af- gelast, etcetera. Als ik hem vertel dat de marathon van Rotterdam wordt uitgesteld, reageert hij blij verrast: ‘Aha,’ zegt hij, ‘da’s fi jn, dat past stukken beter in mijn trainingsschema.’


MIEKE KERKHOF, TWITTER: @MIEKE_KERKHOF


6 Magazine van KBO-PCOB mei 2020


EEN LEUKE ATTENTIE


Onze vrijwilligers zijn druk in de weer geweest met het ver- spreiden van het Magazine van KBO-PCOB onder onze leden. Uiteraard met inachtneming van de aangescherpte maatregelen. Nu we onze geplande afdelings- activiteiten hebben moeten af- blazen, vinden we het belangrijk de band met onze leden goed te houden door maandelijks te laten blijken dat we er voor hen zijn, adequate informatie te geven en een kleine attentie. Deze keer waren dat een zakje paaseitjes en een briefkaart met praktische informatie over het inroepen van hulp. Voor de vol- gende editie willen we als teken van troost en medeleven een puzzel geven van een markante plek in onze gemeente. We heb- ben daarvoor een subsidieaan- vraag ingediend bij Het Oranje Fonds. Hopelijk lukt het! Gerard Miltenburg, KBO Bovenkerk-Aalsmeer


OP HET MATJE 1 Op het matje: Pensioenfonds ABP.


Buitengewoon uitnodigende titel. Maar wat een slappe kost. Uitgekauw- de vragen met obligate versleten antwoorden. Geen enkel indringend perspectief. Slaapverwekkend, terwijl de betrokken bestuurders allen falen. De volgende keer wil ik mevrouw Wortmann-Kool wel interviewen.


Ed van Zuidam, Voorburg


OP HET MATJE 2 Goed interview, doch een ding ont-


brak volgens mij: het ABP heeft ons altijd voorgeschoteld dat we een WAARDEVAST PENSIOEN zouden genieten. Ik was benieuwd wat voor draai hieraan gegeven zou worden.


Ab van de Walle, Den Helder


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73