search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INTERVIEW


belangrijke reden voor KBO-PCOB om zich met het Actieplan Wintersterfte sterk te maken voor een hogere griep- vaccinatiegraad bij senioren, maar ook bij zorgpersoneel, om zo senioren te beschermen.’


Zeer besmettelijk virus Terwijl de zware griepepidemie van 2018 amper de krant haalde en ver- geten lijkt, is de samenleving nu zo goed als op slot. Het is razendsnel gegaan; pas eind februari werd in Nederland de eerste patiënt met het coronavirus gevonden. De paniek, de maatregelen en richtlijnen – zijn ze terecht? Ted: ‘Wat het RIVM en de


LEVENSLOOP


1949 Ted van Essen wordt geboren in Apeldoorn 1966 Reist na het gymnasium met de boot naar Ame- rika voor een jaar highschool 1966 Begint met studie geneeskunde in Groningen 1974 Waarnemer bij diverse huisartsenpraktijken 1976 Neemt met echtgenote Marian een huisartsen- praktijk aan huis over 1995 Promoveert op griepvaccinatie in de huisartsen- praktijk. Zijn methode wordt landelijk ingevoerd 2009 Woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap bij de Mexicaanse griep en eerste tv- optreden bij Omroep Max 2014 Sluit de praktijk aan huis, gaat verder in gezond- heidscentrum in Amersfoort 2016 Met pensioen


Ted van Essen woont met zijn echtgenote in Amers- foort. Ze hebben vier kinderen en negen kleinkinderen.


14 Magazine van KBO-PCOB mei 2020


rest kan stikken’ – letterlijk


regering besluiten is echt niet voor niets. We hebben te maken met een zeer besmettelijk virus waarvoor nog geen vaccinatie of afweer bestaat. De meeste mensen die worden besmet hebben milde klachten zoals keelpijn, hoesten, neusverkoudheid en lichte koorts. Zij krabbelen wel weer op. Het kwetsbaarst zijn hoogbejaarden en se- nioren met ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Bij hen kan een besmetting uitmonden in een long- ontsteking. Dat is ernstig foute boel, want anders dan bij griep gaat het hier om een virale ontsteking die niet goed te behandelen is. Daarnaast lopen we het gevaar dat ziekenhuizen overbelast raken en de capaciteit in de zorg on- voldoende wordt, als grote aantallen


‘ikke ikke en de Dan is het


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73