This page contains a Flash digital edition of a book.
KUSTANNUS- RAKENTEET


kuntoon


Vientiteollisuus suhtautuu tulevaisuuteen varovaisen myönteisesti. Hallituksen


päätös yritysverotuksen keventämisestä ja yksinkertaistamisesta tukee hallitusohjelman linjaa, jolla työllisyyttä ja investointeja Suomessa pyritään lisäämään. Jorma Leppänen ■


Kuvat Riitta Supperi ja Suomen Kuvapalvelu ”H


allitus vie Suo- mea oikealle tielle kannus- taessaan yrityk- siä kasvamaan ja luomaan työ- paikkoja. Aika


näyttää, riittävätkö nämä toimenpiteet. Rikkidi- rektiivi ja windfall-vero lisäävät vientiteollisuu- den kustannuksia jatkossa”, Teknologiateollisuu- den puheenjohtaja, Oras Investin toimitusjohtaja Jari Paasikivi sanoo. Hallituksen yrityksille tarjoama sysäys on ter-


vetullut. Talouselämä ei ole toipunut rahoitus- markkinoiden häiriön aiheuttamasta taantumas- ta. Yritykset ovat lykänneet investointejaan ja ku- luttajat muuttuneet varovaisiksi.


”Tässä tilanteessa on tervetullutta, että hallitus


pyrkii saamaan investoinnit liikkeelle yritysveroa alentamalla. Mielestäni Suomessa kannattaisi jat- kossa soveltaa Viron mallia, jotta verohuojennus tukisi yhä tehokkaammin työllisyyttä parantavia investointeja.” ”Jos yritysvero pudotettaisiin 15 prosenttiin niiden yritysten kohdalla, jotka lupaavat käyttää saamansa edun investointeihin kasvun hyväksi, ja muiden yritysvero jätettäisiin ennalleen 24,5 pro- senttiin, voisimme jättää listattujen yritysten osin- koveron ennalleen.”


Ei tuottoa ilman riskiä


”Osinkoverotuksen yksinkertaistaminen on hyvä asia. Jos maahan kaivataan investointeja ja kan- sainvälistyviä yrityksiä, ei pitäisi karkottaa osa-


2/2013 ›› 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60