search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


DANKZIJ ONTSLAG NIEUW LEVEN IN DE BINNENVAART “Varen voelt als vakantie”


5


Jasper, Hans en Ria Snoei naast de Spes. “Zonder Ria’s motivatie had ik het niet gered”.


Hans Snoei vaart met zijn vrouw Ria en jong- ste zoon Jasper sinds 1 november 2018 op de 50-meter Spes. Daarmee maakt de zij-instro- mer een levenslange droom waar.


HEERE HEERESMA JR.


Hans Snoei (1966) werkte sinds 1982 als me- taalwerker op scheepswerven. Hij begon op de IJsselwerf in Capelle aan den IJssel, werk- te 5 jaar bij Van Duijvendijk in Krimpen aan den IJssel en de laatste 25 jaar op drie we- ken na voor Delta Metaal, een uitleenbedrijf van metaalpersoneel in Barendrecht. Op drie weken na, want in 2016 ging Delta Metaal failliet en stond Hans op straat.


Hij had altijd al de droom gehad om te gaan varen en deze ongelukkige omstandigheid bood misschien wel de laatste kans om die droom waar te maken. Ria (1968) was eigen- lijk ook wel klaar met haar werk in de zorg en Jasper (1998) had net zijn mbo-opleiding tot schipper aan het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam afgerond; hij hoefde alleen nog zijn vaardagen vol te ma- ken om zijn Groot Vaarbewijs te kunnen krij- gen. Ze besloten te gaan voor een nieuw le- ven in de binnenvaart.


Hans voer al recreatief op een zelfgebouwde zeeschouw en later ging het gezin wonen op een varend woonschip, de oorspronkelijk 38 meter lange steilsteven Jacoba van schip- per Jan Ruisbroek die ze hadden ingekort tot 29 meter en de naam Vrouwe Adriana gaven met ligplaats Rotterdam. Hans had


al een Groot Pleziervaartbewijs, dat hij als houder van een Klein Vaarbewijs bij de in- voering van de nieuwe Binnenvaartwet had gekregen, maar nu moest hij voor het Groot Vaarbewijs gaan. Hij besloot dit te doen via het STC. “Dat was best wel duur”, vertelt hij. “Zo’n 7000 euro”.


Praktijkexamen Hans moest zelf een schip regelen voor de blokjes van 45 vaardagen tussen de praktijk- examens. Hij kende schipper Joop van der Vlist van het beunschip Willemien. Deze was bereid hem aan boord te nemen in ruil voor kleine schilder- en ijzerklusjes. De Willemien maakte dagreizen tussen Heerewaarden, waar spuitzand werd geladen voor Hoogblokland en Weesp. De dag begon rond een uur of 6 en ’s avonds waren ze weer thuis in Gorkum. Ideaal voor Hans. Hoewel hij dus ervaring had, viel het varen op een 50 meter lang beunschip in het begin toch wat tegen. “Het was allemaal heel vreemd, dat laden en dat varen in het donker”. Hij voer acht maan- den op de Willemien, onder andere op de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal.


Omdat de Willemien rond de Kerst lang stil- lag en Hans snel vaardagen wilde maken, ging hij op duwboten van het Rotterdamse afvalverwerkingsbedrijf AVR varen. Daar tus- sendoor zat hij nog op een ander binnen- schip, maar dat beviel minder. Niet alleen duurden de reizen een week, er was nooit voldoende eten aan boord, zodat hij zelf vol- le boodschappentassen moest meenemen. Na zes weken was hij er klaar mee.


Uiteindelijk kon Hans zijn vierde en laatste praktijkexamen doen op de Beatrix, het op- leidingsschip van het STC. Dat ging helemaal mis. “Je krijgt de opdracht ergens naartoe te varen en dan moet jij de leiding nemen. Je moet je als schipper gedragen”. Hans maakte inschattingsfouten met oversteken en hoorde een marifoonoproep niet, hetgeen hem zwaar werd aangerekend. “Er zat ineens een schip naast me, dat had ik helemaal niet gezien. Het kwam hoofdzakelijk door de spanning”. In de herkansing ging het heel goed en in juli 2018 ontving Hans zijn Groot Vaarbewijs en haalde inmiddels ook zijn radarpatent. Ria wil kijken of ze op haar dienstboekje haar pa- pieren kan halen. “Het is een hoop leerwerk wat hij gedaan heeſt”, zegt ze. “Het is best wel moeilijk, best wel technisch”. Met name de theorie vond Hans zwaar. Bij het STC werd hem op een intakegesprek gezegd dat het een pittig traject zou worden. “Ik dacht: dat zal wel meevallen. Maar voor mij is het heel pittig geweest. Ik heb weleens op het punt gestaan om ermee te kappen. Zonder Ria’s motivatie had ik het niet gered”.


Binnenvaartleven Nu nog een schip. Om te weten wat ze jaar- lijks bruto moesten opvaren om economisch levensvatbaar te zijn, gingen ze te rade bij ver- schillende schippers en boekhoudkantoor Abri in Ridderkerk. Hans en Ria dachten eerst aan een verlengde spits, maar vonden de wo- ningen te klein. Anderzijds wilden ze geen schip langer dan 50 meter. De keus viel op de in 1965 bij Fulton in Willebroek gebouwde Spes van schipper Wijkstra uit Leeuwarden


Foto Heere Heeresma jr. (49,95 x 6,60 meter, 565 ton, 445 pk Mercedes).


Als ervaren werfarbeider zag Hans dat het schip goed in elkaar zat. “Mooi strak, zwaar gebouwd. De langsnaden zijn geklonken, de dwarsnaden gelast. Alleen de beunkoe- lers zijn vervangen”. En dankzij het doorlo- pend ruim en de Friese kap kan er ook pro- jectlading en constructie mee. Het woonschip werd verkocht en de Spes werd zonder finan- ciering gekocht. De oude eigenaar voer van Leeuwarden mee tot het IJsselmeer, maar is nog steeds voor adviezen beschikbaar. De eerste reis was maïs van Rotterdam naar Nijkerk. Er werd ’s nachts geladen met hap- pen van 20 ton tegelijk. Al gauw kwam de Spes scheef te liggen en moest er stevig bij- geschept worden. Het binnenvaartleven was begonnen!


Ze hebben tussen november en februari al zo’n 10 of 12 reizen gemaakt en rond de Kerst lekker verdiend. De tweede reis ging al naar Roeselaere en ze hebben ook al een pro- jectlading gedaan: een ketel van 45 ton van Hengelo naar Vriezenveen. Omdat Jasper als stuurman meevaart kunnen ze 18 uur varen, wat in drukke tijden enige speling geeſt.


Ria mist het land allerminst. “Ik vind het heer- lijk, dat varen. Ik heb voor mijn gevoel vakan- tie”. Dus de keuze voor de binnenvaart was een goede stap? “Dat moet in de toekomst blijken”, zegt Hans. “Je moet ook een beet- je geluk hebben. Als je motor in elkaar draait heb je toch wel even een behoorlijk pro- bleem. Er blijſt altijd risico”.


2e Merwedehaven


Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 3039700 powertransmissionsdordrecht.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42