search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
30


voor aanpassingen en reparaties van de sche- pen die worden ingezet bij bagger-, kust-, en oe- verbedrijven. Vanuit aangenomen werkzaam- heden realiseert TB Shiprepair steeds weer de noodzakelijke aanpassingen aan het varend ma- terieel om opdrachten efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.


MEPPEL Thecla Bodewes Shiprepair in Meppel speelt niet alleen een centrale rol in de ma- ritieme sector bij de uitvoering van repara- tiewerkzaamheden boven- en onder de wa- terlijn, maar ondersteunt ook de Thecla Bodewes Shipyards in Harlingen en Kampen. Daarnaast heeſt deze werf, die ook ondersteu- ning verleent voor aanpassingen en repara- ties voor het varend materieel van bagger-, kust-, en oeverbedrijven, een belangrijke rol in de samenwerking van de vier werven aan het Meppelerdiep. De draaierij, waarin assen zelf worden gemaakt, voorziet ook in de uitvoering van opdrachten voor de collega-werven. “Juist ook deze mentaliteit trekt schippers aan om opdrachten aan ons te geven”, aldus Thecla Bodewes.


Bijna alles wordt bij Thecla Bodewes Shiprepair aan het Meppelerdiep in het uiterste zuidwes- ten van Drenthe in eigen huis gemaakt of ge- repareerd - alleen de schroeven gaan naar Scheepsschroeven Reparatie Kampen. De lijnen op de werf zijn kort, schippers lopen gemakke- lijk het kantoor binnen, mensen zijn altijd aan- spreekbaar en iedereen op de werf is - met zijn eigen werkzaamheden - betrokken bij de uit- voering van grote en kleine opdrachten voor


klanten. De helling van 110 meter en afbouw- mogelijkheid tot 135 meter biedt voldoende mogelijkheden gevraagde werken te kunnen uitvoeren.


Zelf kunnen en doen Met de rijke uitrusting van de werf voor uitvoe- ring van werkzaamheden worden activiteiten voor bouw, verbouw en reparatie snel en effici- ent uitgevoerd. Twee snijtafels die staal, RVS en aluminium tot 2,5 centimeter dikte aan kunnen, zorgen ervoor dat er vanuit engineering of mal- len een constante stroom van materiaal het pro- ces van verdere verwerking in gaat. De draaierij, die ook voor andere werven werkzaamheden uitvoert, maakt alle assen voor bijvoorbeeld roer- en schroefas-installaties zelf.


De werf bouwt ook secties voor nieuwbouw. Zo wordt momenteel voor een vaste klant, die altijd voor reparaties komt, het achterschip voor het beunschip ‘PAUL’ gebouwd; vernoemd naar de zoon van de eigenaar. Productie bij TB Shiprepair in Meppel en productie op de locatie van TB Shipyards in Kampen zorgen ervoor dat het casco in een korte tijd kan worden gereali- seerd voor verdere afbouw. Op de Kaapweg in Meppel is men echter sterk in de samenwerking


Sprekende projecten De werf in Meppel staat bekend om haar unieke ontwerpen van sche- pen geschikt voor lage waterstanden. Zo heeſt de werf meerdere sche- pen opgeleverd die het momenteel met de lage waterstand goed doen, onder andere de gas- tankers Cycloon & Chamal en de gastankbak- ken Chemgas XX & XX. Naast gastankers heeſt de werf meerdere slimme lichtgewicht ontwer- pen voor minerale oliën tankers varen zowel diesel direct, dieselelektrisch als ook gas-elek- trisch. Stuk voor stuk mooie projecten als maat- werk voor de klant uit nauwe samenwerking met, veelal, vaste leveranciers. In Meppel volgen daarbij steeds nieuwe schepen, duwboten voor de Zuid-Amerikaanse markt, passagiersschepen varend op waterstof maar ook dieselelektrisch voor de Franse markt. Ervaringen in alle projec- ten en wereldwijde contacten worden weer ge- bruikt om steeds te kijken naar nieuwe moge- lijkheden en de maritieme sector mee te helpen door te ontwikkelen.


Innovatie Voor Lovers BV, gespecialiseerd in canal cruises in onze hoofdstad, werd rondvaartboot Nemo H2 opgeleverd waarbij de stroom voor de elek- tromotor wordt opgewekt door een brandstof- cel op waterstof. De Barones, als oranje grote open sloep bekend van de koninklijke vaartocht in Zwolle en de tocht met het dames voetbal- elſtal na hun kampioenschap, is eigendom van


904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


TB Shiprepair: breed actief maar blijvend betrokken


Thecla Bodewes en vaart op waterstof maar kan, bij gebrek aan waterstof, ook op diesel va- ren. Momenteel worden voor een klant studies uitgevoerd voor de voortstuwing van zijn schip op waterstof. Thecla Bodewes benadrukt dat het belangrijk is per keer opnieuw te kijken naar de basis van innovatie die kan worden door- gevoerd en die daarna verder uit te bouwen. “We moeten voorko- men dat we het gecom- pliceerd maken door innovaties te stape- len”, zo stelt zij. Voor de toekomst is flexibi- liteit momenteel be-


langrijk naar haar mening. “Als we uitgaan van een standaard elektrische aandrijving kunnen we voor de energievoorziening daarvan nog steeds alle keuzes maken in gas of vloeistoffen. Aanpassingen zijn daardoor minder ingrijpend en houden nieuwe oplossingen betaalbaar. Niet minder belangrijk is dat de maritieme indus- trie, op deze manier, voorop kan blijven lopen als het gaat om minder uitstoot en het volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van voortstuwingsinstallaties. Het zou ook eens goed zijn te kijken naar afvalstoffen waarop we kunnen varen, er zijn nog voldoende mogelijk- heden”, aldus Thecla Bodewes.


SHIPREPAIR


Thecla Bodewes Shiprepair Kaapweg 4 (Oevers A) 7944 HV Meppel T: +31(0)522-270013 E: meppel@tbshiprepair.com I: www.tbshiprepair.com


BOEK NU UW STAND!


7, 8& 9MEI 2O19 EVENEMENTENHAL GORINCHEM


twitter.com/Maritime_EH MI19_210x297_Adv_Bin_Vaart.indd 9


• Jubileumeditie; waar geschiedenis, heden en toekomst centraal staan • Kennisprogramma, netwerkborrel en vernieuwde indeling van de plattegrond • De gloednieuwe airco installatie maakt deze feestelijke editie compleet


Maritime Industry Gorinchem Maritime Industry-Nederland WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL 22/01/2019 14:24


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42