search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


37 J.L. Muns BV van hydraulische ontwerpen tot productie in hoge kwaliteit


HARDINXVELD-GIESSENDAM Met de ingebruik- name van de nieuwe hal van de hydraulische cilinderfabriek MHC en J.L. Muns BV werd één jaar geleden een mooie stap vooruit ge- zet in de mogelijkheden de dienstverlening naar klanten verder uit te kunnen breiden. Eén jaar later blijkt die stap een goede te zijn geweest. De ruimte die de verhuizing van de Muns cilinderfabriek van de Hakgriend naar de locatie op de Wiedhaak achterliet, is ruim opgevuld door uitbreiding in opdrach- ten voor carrosseriebouw, revisie en service van autolaadkranen, kipper kranen en mari- ne kranen.


“We bouwden een jaar geleden een volledig nieuwe hal van 800 m2 met vier bovenloop- kranen op een bestaande locatie dicht in de buurt van ons huidige pand aan de Hakgriend om de activiteiten voor nieuwbouw en revi- sie van hydraulische powerpacks en levering en ombouw van Palfinger marine kranen en autolaadkranen te kunnen uitvoeren”, ver- telt Piet van de Werken, directeur van het bedrijf dat in 2005 samen met zijn vrouw Monique van zijn schoonouders werd overge- nomen. “Met de verhuizing van deze activiteit maakten we ruimte op onze locatie aan de Hakgriend, waar onze focus ligt op werkzaam- heden aan trucks met Palfinger hydraulische laad- en lossystemen, en kunnen nu op beide locaties met een goede ondersteuning en alle benodigde machines de juiste service verle- nen”, zo licht Van de Werken toe.


Dat de stap een juiste is geweest, bleek het afgelopen jaar wel in de groei van beide acti-


mogelijkheid mee om hydraulische cilinders te repareren en produceren. Sinds 1998 is J.L. Muns BV dealer van Palfinger producten waar- bij veel onderdelen van dit merk in de voor- raad zijn opgenomen. Nu worden er door het bedrijf in eigen beheer marine kranen, auto- laadkranen, kippers en containersystemen opgebouwd.


viteiten van het bedrijf dat ooit startte in be- gin jaren 70 met reparatie en service op hy- draulische cricks en pompwagens. Als vervolg daarop ontstond specialisatie in hydraulische besturingen, hydraulische aggregaten en hy- draulische aandrijvingen. Van de Werken ging in 1991 bij zijn schoonouders werken en nam vanuit zijn maritieme en lasachtergrond de


De nieuwe hal is speciaal uitgerust met fun- daties in de vloer waarop onder andere de marine kranen hydraulisch uit te vouwen zijn tijdens de werkzaamheden en het schip waar- voor de kraan wordt gerepareerd dus in de vaart kan blijven. Indien gewenst wordt ook op locatie gerepareerd of gekeurd, bijvoor- beeld in combinatie met een werfbeurt. Het bedrijf keurt hierbij alle merken kranen en hy- draulische systemen of voert desgewenst peri- odieke keuringen uit en maakt daarbij gebruik van het eigen keurmerk. Reparaties kunnen desgewenst en indien mogelijk direct worden uitgevoerd. Ook de verkoop van heſtrucks, keuringen en onderhoud daarvoor worden door J.L. Muns verzorgd, op locatie of in de eigen werkplaats.


J.L. Muns BV is dealer van Palfinger auto- laadkranen, deze worden door de impor- teur Palfinger Nederland geleverd. De


marine-kranen van het Oostenrijkse merk Palfinger worden rechtstreek bij de fabriek in- gekocht. Het merk staat er om bekend een snelle werking, betrouwbaarheid en goede verhouding eigen gewicht-hefcapaciteit te hebben. Daarnaast is het trendsetter in diver- se gepatenteerde systemen zoals het P-fold automatisch in- en uitvouwen van de kraan en het stabiliteitsbewakingsprogramma.


“De kwaliteit van onze marine kranen en is uitstekend”, vertelt Van de Werken. “Details in de producten zoals bijvoorbeeld RVS koppe- lingen en nikkel verchroomde zuigerstangen maken dat er soms iets meer moet worden ge- investeerd maar daar tegenover staat dat de kranen wel veel langer mee gaan.


Ook de uitstraling is mooi, iets wat zeker aan boord van bijvoorbeeld passagiersschepen een belangrijke rol speelt. Zo leveren we aan boord van de riviercruiseschepen mobiele kra- nen voor het plaatsen en verplaatsen van de stuurboord en bakboord gangways maar ook een hydraulische aandrijving voor de kaap- standers lier voorop het schip. Deze uitvoering is intussen op alle nieuwe Scylla-schepen ope- rationeel. Powerpacks worden daarbij voor de schepen in eigen beheer gemaakt”, zo licht Van de Werken toe.


Benieuwd wat de Muns bedrijven voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend bezoek aan een fabriek en werkplaats.


Binnenvaart-overslagpunt Midden-Holland alleen haalbaar op terrein Goudse Poort


ZOETERMEER Al enkele jaren speelt binnen Midden-Holland de discussie over het mo- gelijk maken van een containeroverslag- punt in de regio. Nut, noodzaak en haal- baarheid zijn in eerdere studies echter niet in beschouwing genomen. Daarom heeſt de regio aan onderzoeksbureau Panteia op- dracht gegeven om die bijkomende aspec- ten van een containeroverslagpunt voor de binnenvaart inzichtelijk te maken.


Panteia heeſt daartoe gebruik gemaakt van geijkte methoden: een maatschappe- lijke kosten-baten analyse (MKBA) conform OEI-richtlijnen, alsmede een integraal af- wegingskader waarmee noodzaak vastge- steld kan worden. Daar bij is onder meer gekeken naar een ruimtelijke inpassing en


ruimtelijke effecten van een containerover- slagpunt. Ook zijn geluidsproductie bij een terminal (tot 126 dB(A) en verkeerseffecten meegenomen.


Locaties Uiteindelijk zijn na screening vijf locaties bij Gouda in detail bekeken: Kortenoord, Sluiseiland, de loswal van de firma Bos & zn., Kromme Gouwe en Goudse Poort. Een nieuwe terminal op Goudse Poort (Gouwe) kan de meeste lading van de weg naar de binnenvaart verplaatsen: 45.000 teu.


Het onderzoek laat verder zien dat een con- taineroverslagpunt in Midden-Holland uit- sluitend haalbaar is op de locaties Goudse Poort en Kromme Gouwe. Op andere


locaties zijn er ‘significante’ ruimtelijke be- zwaren ten aanzien van geluidsoverlast.


Door aan te sluiten bij de volumes van het Alpherium (circa 120.000 teu van en naar Rotterdam per jaar) kan genoeg volume bij elkaar gebracht worden voor een hoogfre- quente afvaart op elk van de diepzeetermi- nals in Rotterdam.


Wel moeten overheden in totaal 5,2 miljoen euro bijdragen voor een containertermi- nal. Met een Europese CEF-subsidie zou dit bedrag teruggebracht kunnen worden tot 2,5 miljoen euro. Bovendien kunnen via ha- ven- en kadegelden een deel van de inves- teringen (tot wel 3,5 miljoen euro) worden terugverdiend.


Thecla Bodewes koopt failliete scheepswerf Barkmeijer


STROOBOS Thecla Bodewes Shipyards heeſt uit het faillissement van Barkmeijer Shipyards de in aanbouw zijnde sleephopperzuigers overgenomen. Tevens heeſt zij de werf van Barkmeijer te Stroobos in eigendom overge- nomen ten einde de afbouw van de bouw- nummers te kunnen faciliteren.


Na een intensief en constructief proces van on- derhandelen met curator Marco Kalmijn en de Rabobank is de overname en daarmee de door- start van de Barkmeijer Shipyards te Stroobos een feit. Deze doorstart is van groot belang voor de scheepsbouwindustrie in Noord-Nederland. Werkgelegenheid en continuïteit van opdrach- ten van toeleveranciers zijn hiermee geborgd. Barkmeijer Shipyards zal haar activiteiten on- der haar eigen naam voortzetten. De in aan- bouw zijnde baggerschepen zullen afgebouwd worden voor een Nederlandse opdrachtgever. Mede dankzij deze opdrachtgever is de door- start van Barkmeijer mogelijk gemaakt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42