search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


ANTWERPSE REDER DE SMEDT ACTIEF IN DE TANKVAART Mts Monford zorgt voor een trendbreuk


33


ANTWERPEN Met het in de vaart bren- gen van het mts Monford (135 x 15 meter) wordt de Belgische eigenaar - de reder, be- vrachter en operator - Olivier De Smedt (43) stilaan ook actief in de tankvaart. Voorgaande zes schepen van deze voor- malige schipper – hij stopte negen jaar ge- leden – zijn stuk voor stuk namelijk con- tainerschepen. Er is dus sprake van een trendbreuk.


De rederij brengt de gloednieuwe tanker meteen in charterverhuur onder, bij het eveneens Antwerpse vervoersbedrijf Victrol, dat binnen het ARA-gebied vooral actief is in


de ladingstromen van minerale oliën, che- mische producten en zelfs LNG.


Het in China gebouwde casco van de Monford werd vorig jaar augustus na een overzees transport in Rotterdam afgeleverd, als onder- deel van een breed binnenvaartpakket in op- dracht van scheepswerf RensenDriessen.


De afbouw gebeurde het afgelopen half- jaar evenwel aan de kade bij Dolderman bv in Dordrecht. De proefvaart had afgelopen woensdag 30 januari dan ook in de buurt plaats: op het Hollandsch Diep, ter hoogte van Willemstad.


Caterpillars Met een beladingsgraad van 75 procent aan water in de 18 tanks van de Monford (maxi- male lading 6.500 ton) werd daar probleem- loos een kruissnelheid van 20,2 kilometer per uur bereikt. Dat was uiteraard geheel te dan- ken aan de twee Caterpillar 3512-motoren. Verder is de tanker uitgerust met boegschroe- ven van Veth, aangedreven door opnieuw twee Caterpillars: van het type C18. Het schip heeſt negen Bornemann ladingpompen aan boord.


Vooral vanwege de intensieve exploi- tatievorm (volcontinudienst) is het ook


vermeldenswaard dat het schip is uitgerust met een autokraan van Van Wijk. Maar wat hierbij zeker geen trendbreuk zal zijn, is de naamgeving van de onder Belgische vlag va- rende Monford. Geheel in stijl met de andere schepen van De Smedt – zoals de Stanford en Oxford enzovoorts – is dat een naam van een universiteitsstad.


Alle bijzonderheden over de bouw van de Monford en de specificaties van de gelever- de diensten en producten staan in de gede- tailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42