search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
5


‘VAREN VOELT ALS VAKANTIE’


11


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WATERDATA BIJEEN DIRECT EXTRA PERSONEEL EN CAMERATOEZICHT Sluizen en bruggen Afsluitdijk al jaren onbetrouwbaar


9


BINNENVAART MUSEUM VERBOUWT


078 61 33 177/0316 54 15 74 www.slurink.nl


De schutsluis in de Afsluitdijk bij Den Oever.


DEN HAAG De vernieuwde bediening van ze- ven sluizen en beweegbare bruggen in de Afsluitdijk - bij zowel Kornwerderzand als Den Oever - is al jaren onbetrouwbaar. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.


“In 2016 is de bediening- en besturingsinstal- latie van deze objecten op beide complexen vervangen. Daarna rezen er vermoedens dat deze installatie niet goed functioneerde en kwamen er ook twijfels of de installatie vol- deed aan de daaraan gestelde eisen, waaron- der de machinerichtlijn”, schrijſt de minister in haar brief van 31 januari.


Rijkswaterstaat heeſt in 2018 een onderzoek YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP


naar de bedieningsinstallaties laten uitvoe- ren, Daaruit is ‘een groot aantal gebreken’ op het gebied van soſtware en technische com- ponenten gebleken, met als conclusie dat de veiligheidsfuncties in de machine niet goed geborgd zijn ‘en dus onbetrouwbaar zijn’. Dit houdt in dat de brug- en sluismeesters er niet op kunnen vertrouwen dat de machines (soſtware- en technische onderdelen) datgene uitvoeren waar zij opdracht toe geven.


Uit de brief: “Hierdoor kunnen onveilige situ- aties ontstaan: de bedienmonitor geeſt bij- voorbeeld aan dat de brug nog een stuk open staat, terwijl in werkelijkheid het camerabeeld laat zien dat de brug gesloten is. Door alert in- grijpen heeſt dit niet tot gevaarlijke situaties geleid”.


UNDER CONTROL


ER IS AL GENOEG OM WAKKER VAN TE LIGGEN.


WE TAKE CARE OF IT.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 13:41


Meer camera’s Op basis van de bevindingen heeſt RWS acu- te maatregelen getroffen, zodat de objecten alsnog veilig bediend kunnen worden, zo- als met het inzetten van extra brug- en sluis- meesters en technische waarnemers op de objecten. Ook is de mate van visuele contro- le opgeschroefd, door het plaatsen van extra camera’s.


Om de objecten uiteindelijk aan alle eisen te laten voldoen, is meer tijd nodig - mogelijk an- derhalf tot twee jaar. Komend voorjaar wordt de soſtwarematige aansturing van een aan- tal kritieke veiligheidsfuncties hersteld, meldt de minister. De inschatting is dat de weg en/ of vaarweg in deze periode maximaal vijf tot zeven nachten gestremd moet worden voor


Archieffoto beeldbank Rijkswaterstaat


de noodzakelijk uit te voeren testen. “In deze periode ontstaat ook meer zicht op de verder nog uit te voeren werkzaamheden en daar- voor benodigde uitvoeringsduur”.


Rijkswaterstaat onderzoekt intussen hoe het proces van oplevering door de aannemer en de uiteindelijke acceptatie van het werk door de dienst heeſt plaatsgevonden. Het betreſt hier de oplevering van zeven objecten die op verschillende momenten heeſt plaatsgevon- den. De dienst komt voor de zomer met een feitenrelaas. Tevens staat er de komende ja- ren tot in 2022 een algehele ingrijpende ver- nieuwings- en versterkingsoperatie voor de 32,5 kilometer lange Afsluitdijk – daterend van 1932 – op de rol, inclusief het eventueel ver- groten van de sluis bij Kornwerderzand.


DIESEL MARINE SERVICES


met o.a. REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


MOURIK EGP


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


www.pon-cat.com/ aggregraten


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON info@veth.net


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


WEEK 06-07 06.02.2019 I NUMMER 904


Reddingsjas 310N nodig?


5


2


j


a


a


r


!

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42