search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


FEBRUARI Datum


Wekelijks - 6 feb - 6 feb - 7 feb


- 8 t/m 13 feb - 9 t/m 11 feb - 9 feb - 9 feb


- 15 t/m 17 feb - 19 feb - 21 feb - 21 feb - 22 feb


- 23 en 24 feb - 23 feb


MAART Datum


Wekelijks - 5 mrt - 5 mrt


- 6 t/m 10 mrt - 6 mrt


- 8 en 9 mrt - 14 mrt - 16 mrt - 19 mrt - 21 mrt


- 29 t/m 31 mrt - 29 mrt - 30 mrt


SCHEEPVAART I Agenda Evenement


Binnenvaartmuseum


Opening kolk Beatrixsluis Winteravond Devel Groep Logistiekdag 2019 Boot Holland


Belgian Boat Show


Belevingsdag binnenvaart Paramont Dansavond


Belgian Boat Show Binnenvaartsoos


Businessclub De Buurman Sociëteit De Wandelgang Schipperscafé Museumwerf Modelbouwbeurs Motorendraaidag


Evenement


Binnenvaartmuseum Binnenvaartsoos Soos Maasbracht HISWA 2019


Winteravond Devel Groep Tentoonstelling Sterreschans Businessclub De Buurman Modelshow Europe Binnenvaartsoos


Sociëteit De Wandelgang Open Scheepvaartdagen Schipperscafé Museumwerf Paramont Dansavond


KSCC I Agenda Plaats


Dordrecht Nieuwegein Zwijndrecht Tiel


Leeuwarden Gent


Harlingen/IJmuiden Zwijndrecht


Gent


Zwijndrecht Werkendam Heerjansdam Vreeswijk Goes


IJmuiden Plaats Dordrecht


Zwijndrecht Maasbracht Amsterdam Zwijndrecht Doornenburg Werkendam Ede


Zwijndrecht Heerjansdam Antwerpen Vreeswijk


Zwijndrecht Ook uw evenement hier? Mail naar redactie@scheepvaartkrant.nl o.v.v. agenda. AMVV I Agenda


GRONINGEN - WITTE ZWAAN Wekelijkse activiteiten: Maandag 14.00 uur Volksdansen onder lei- ding van mvr. Girbes.


Dinsdag 19.30 uur Sjoelen en kaarten. Woensdag 13.30 uur Sjoelen en kaarten. 19.30 uur tot 21.00 uur Franse les. Hiervoor moet men zich wel aanmelden. Donderdag 19.30 uur Repetitie zangkoor. Vrijdag 19.30 uur Cursus stijldansen (niet elke vrijdag) onder leiding van mvr. Girbes.


Bijzondere activiteiten Op woensdagavond: Crosswind NTC met diverse cursussen, waar- onder Vaarbewijzen 1 en 2.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer Krul, telefoon 0566 689 520 of met de Witte Zwaan, Eemskanaal N.Z., tegenover Praxis, Groningen. Telefoon 050 311 64 77.


Het Landelijk Bureau is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 50 28 52 61. E: amvv@quicknet.nl


STEUNPUNT BINNENVAART Wie vragen of problemen heeſt op sociaal- maatschappelijk of financieel gebied kan bellen met Steunpunt Binnenvaart. T: 06 20 112 319 E: info@steunpuntbinnenvaart.nl I : www.steunpuntbinnenvaart.nl


Aanvullende informatie


elke do en eerste za van de maand 10.00 tot 16.00 uur Prinses Beatrix opent derde sluiskolk, 15.00 uur Modelbouw Groep


Van der Valk Hotel, 9.30 - 16.30 uur


WTC Expo Leeuwarden, 10.00 - 18.00 uur (ma tot 21.00 uur) Flanders Expo, 10.00 - 18.00 uur


Nova College, beide vestigingen 10.00 – 14.00 uur


Develpaviljoen, Parklaan 1, 20.00 uur met muziek Hit Brothers


Flanders Expo, 10.00 - 18.00 uur (vr tot 22.00 uur) Julia internaat, 13.30 - 15.30 uur 17.00 uur, www.debuurman.nl Waal Restaurant, 17.00 uur Theehuys, 15.00 - 18.00 uur


mmv Modelbouw Groep Devel, 10.00 - 18.00 uur Zee- en Havenmuseum, 13.00 - 17.00 uur


Aanvullende informatie


elke do en eerste za van de maand 10.00 tot 16.00 uur Julia internaat, 13.30 - 15.30 uur MBM, Havenstraat 2, 14.00 - 17.00 uur


RAI, doordeweeks va 11.00 uur, weekend va 10.00 uur modelbouw, Develpaviljoen, 19.00 uur


Ontmoetingscentrum, vr 17.00 - 22.00 uur; za 10.00 – 18.00 uur 17.00 uur, www.debuurman.nl


Plantion, 10.00–16.00 uur mmv Modelbouw Groep Devel Julia internaat, 13.30 - 15.30 uur Waal Restaurant


Waagnatie, Rijnkaai, 14.00 - 20.00 uur Theehuys, 15.00 - 18.00 uur


Develpaviljoen, Parklaan 1, 20.00 uur, met muziek van René Bes


KSCC HET ZUIDEN TE RAAMSDONKVEER Vaste activiteiten: Zo


Wo


14.00 uur Handwerken en kaarten. Bibliotheek geopend.


KSCC ROTTERDAM Vaste activiteiten: Zo


KSCC NIJMEGEN Vaste activiteiten:


Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak. Zo Ma Di


11.00 uur Eucharistieviering 10.30 uur Stafvergadering 10.00 uur KSCC-gymnastiek


Wo Do


Vr 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor


15.30 uur Verzorgen Christoffelnieuws (even weken)


19.00 uur Repetitie KSCC-kerkkoor 9.30 uur Bloemschikken


Extra activiteiten:


Zo 10 feb 11.00 uur Heilige Mis en viering 25-jarig jubileum mgr. Ad van Luyn in de Kathedrale Kerk, Mathenes- serlaan 306 te Rotterdam


Wo 13 feb 18.00 uur Feestelijke avond Waalkanters- koor (eerder die dag geen repetitie)


41


10.30 uur Heilige Mis of Woord- en Communiedienst. Na de dienst is er een bestuurslid aanwezig.


11.00 uur Elke derde zondag van de maand Eucharistieviering met ontmoeting in Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 te Rotterdam


Helpdesk KSCC I Het KSCC en het RK Schip- perspastoraat zetten zich in voor schippers- gezinnen en opvarenden van de Europese Rijn- en binnenvaartvloot.


De alarmnummers van de sociale helpdesk zijn dag en nacht bereikbaar. T: +31 (0)24 377 75 75 M: +31 (0)655 35 66 66 I: www.kscc.nl


Stichting zoekt Oproep


Roelof Huls is naast zijn werkzaamhe- den voor Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling IJsseldelta-Zwartewater tevens penningmeester van de Groene Wens Boot. Een boot die sinds 2011 vaart in Weerribben-Wieden en speciaal is ge- bouwd voor mensen met een beperking én hun hele gezin of vriendengroep.


De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is door ING geselecteerd voor de campag- ne Help Nederland Vooruit. De campagne waarbij lokale initiatieven kans maken op een donatie van het ING Nederland fonds. De hoogte varieert van 5.000 tot 1.000 euro afhankelijk van het aantal stemmen dat het initiatief verworven heeſt.


Roelof Huls vraagt iedereen uit de sector te stemmen op de Groene Wens Boot. Via https://bit.ly/2TmRfAv kan tot 10 februari een stem worden uitgebracht.


Roland Kortenhorst aan de haven in Scheveningen.


ZWIJNDRECHT Na bijna vijſtien jaar als be- stuurder in de binnenvaart en een volledi- ge termijn als eerste voorzitter van branche- organisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer, neemt Roland Kortenhorst vrijdag 15 februa- ri formeel afscheid van de sector.


De feestelijke receptie wordt gehouden in het ARA Hotel Van der Valk, Veerweg 10 bij Zwijndrecht, de huidige hoofdzetel van BLN. Aanvang 15.30 uur.


Foto Mark van Dijk


Gedurende en al ruim voor zijn BLN-bestuurs- periode heeſt Kortenhorst zich sterk gemaakt voor de eenwording van de branchevertegen- woordiging, alsmede het hoog op de politie- ke agenda krijgen van vervoer over water. Als oud-scheepsbouwer zegt hij nauw betrokken te blijven bij de binnenvaart: “Daar ligt mijn hart”. Vanuit zijn Haagse lobbykantoor Linking Partners zal Kortenhorst de brede maritieme sector blijven ondersteunen. Zijn activiteiten als ondernemer in de medische sector bouwt hij verder uit.


Afscheidsreceptie Roland Kortenhorst


vrijwilligers ZWOLLE De stichting Schipper Mag Ik Ook Eens Varen is voor het komende vaarseizoen op zoek naar schippers, maten en koks.


De stichting Schipper Mag Ik Ook Eens Varen voorziet in een zorgeloze vakantie voor men- sen met functiebeperkingen en hun familie of verzorgers. Ze bieden op een compleet om- gebouwd binnenvaartschip een ongedwon- gen genieten van de vaart en de omgeving, maar met name ook van het sociale contact. Met een zestal hutten, waarvan twee rolstoel toegankelijk en een aangepaste badkamer en hoog-laag bedden met elektrische bediening en een volledig rolstoeltoegankelijk schip.


Voor het komende vaarseizoen - eind april tot eind augustus – is de stichting op zoek naar vrijwillige schippers (groot vaarbewijs); ma- ten (assisteren bij het aan- en afmeren van het schip en het veilig aan boord gaan van de passagiers) en koks (onder andere zelfstan- dig bereiden van gerechten aan de hand van de aangegeven menucyclus en receptuur). De vaartochten bestaan uit: 4-daagse van maan- dagmorgen tot donderdagmiddag en dag- tochten op vrijdag.


Voor meer informatie kan contact worden op- genomen met Jan van Popta (coördinator vrij- willigers) via email janvanpopta@hotmail. com of telefonisch via 06-20858850.


Zie ook www.schippermagikookeensvaren.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42